Kde mohu přebookovat, změnit nebo zrušit letenku?

Zakoupenou letenku lze přebookovat u agenta, u kterého byla letenka zakoupena nebo přímo u letecké společnosti, která let provozuje. Na každou letenku se vztahují jiné podmínky, proto je důležité, abyste se obrátili na svého agenta nebo konkrétní leteckou společnost. Některé letecké společnosti umožňují přebookování letenek přímo přes své internetové stránky.

Kde mohu při zrušeném letu přebookovat letenku?

V případě zrušeného letu lze přebookovat letenku přímo na letišti na přepážce handlingové společnosti, která konkrétní let odbavuje. Některé letecké společnosti umožňují přebookování letenek přímo přes své internetové stránky.

Když jsem si vyzvedávala zavazadlo, zjistila jsem, že je poškozené.

V případě poškozeného zavazadla je potřeba obrátit se na reklamační přepážku příslušné handlingové společnosti, která konkrétní let odbavovala. Reklamační přepážky všech tří handlingových společností nejdete v prostoru výdeje zavazadel v Terminálu 1 i Terminálu 2. Letecká společnost nese za vaše zavazadla zodpovědnost, proto máte nárok na náhradu škody nebo finanční kompenzaci.

Kde jsou Tax free přepážky celní kontroly?

Nachází se v odletové hale Terminálu 1 a Terminálu 2. Cestujícímu je zde potvrzen vývozní doklad, na který cestující dostane zpět finanční částku. Tu obdrží ve směnárně za pasovou kontrolou v transferové hale Terminálu 1.

Moje zavazadlo ještě nedorazilo.

Zavazadla, která se cestou zpozdila, dohledává a jejich rozvoz zajišťuje handlingová společnost, která konkrétní let odbavovala. Z tohoto důvodu je potřeba v případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamovaných zavazadel kontaktovat přímo handlingovou společnost. Údaje o handlingové společnosti lze získat přes non-stop informační linku Letiště Praha (tel.: +420 220 113 314, +420 220 113 321).

Omylem jsem si vyměnil při vyzvedávání zavazadlo s jiným cestujícím, jak mám postupovat?

Veškeré reklamace zavazadel řeší handlingová společnost, která konkrétní let odbavovala. Údaje o handlingové společnosti lze získat přes non-stop informační linku Letiště Praha (tel.: +420 220 113 314, +420 220 113 321).

Potřebuji pouze vyložit nebo naložit cestujícího. Kde mám parkovat?

Vhodné řešení pro rychlé vyzvednutí či vyložení cestujících jsou krátkodobá parkoviště P1/P2 nacházející se přímo před budovami terminálů (druhý pruh). Toto parkování se vyplatí, pokud se na letišti zdržíte méně jak 1 hodinu. Můžete využít také bezplatné parkování prvních 15 minut – více informací najdete v sekci „Parkování“.

Jsem osoba se sníženou pohyblivostí, mám průkaz ZTP/P, kde mohu nejlépe na letišti zaparkovat?

Všem držitelům průkazu ZTP/P poskytujeme parkování zdarma. V případě, že patříte do této kategorie, zaparkujte vozidlo na libovolném parkovišti opatřeném závorovým systémem. Doporučujeme kryté a hlídané Parkoviště C. Před odjezdem je zapotřebí, abyste se s parkovacím lístkem a průkazem ZTP/P dostavili do Dispečinku parkovišť v přízemí Parkingu C, kde vám bude vystaven nový parkovací lístek s volným výjezdem z parkoviště (pozor – parkování zdarma se nevztahuje na VIP parkování – Parking C).

Nechal jsem v letadle moje osobní věci, jak mám postupovat?

V případě zapomenutého předmětu na palubě letadla, je potřeba kontaktovat přímo leteckou společnost, která let provozovala, nebo handlingovou společnost, která patřičný let odbavovala. Údaje o handlingové společnosti lze získat přes non-stop informační linku Letiště Praha (tel.: +420 220 113 314, +420 220 113 321).

Ztratilo se mi příruční zavazadlo z vozíku v terminálu, jak mám postupovat?

Je třeba kontaktovat oddělení Policie ČR na Letišti Praha, telefonní kontakt: +420 220 11 4444 nebo požádejte o pomoc na informačních přepážkách Letiště Praha.

Letím s přítelem, který je zdravotně indisponován. Jak jej mohu nejlépe a nejrychleji odbavit?

Pro všechny cestující se zdravotním postižením či s omezenou schopností pohybu, osoby s tělesným i jiným postižením, je na letišti zdarma k dispozici asistenční služba, kterou zajišťuje společnost MaidPro Service s.r.o. Službu je třeba objednat 36 hodin předem na tel. čísle: +420 220 111 220 nebo +420 725 778 241. Servis je zjišťován 24 hodin denně.

Mám pouze příruční zavazadlo; mohu si vzít deštník?

Ačkoli deštník není zákonem definován jako zakázaný předmět, je těžké říci, zda je z hlediska bezpečnosti takový předmět na palubě povolen, či nikoli. Pokud se jedná o běžný skládací deštník, který se vejde do příručního zavazadla, pak samozřejmě není důvod jeho přepravu nepovolit. Pokud však deštník zůstane v délce vycházkové hole, bezpečnostní kontrola bude zkoumat také tvar a délku deštníku a jeho kovové nebo plastové hroty. V některých případech bohužel takové deštníky splňují definici předmětů, jejichž přeprava je v kabině letadla zakázána, a mohou být přepravovány pouze mimo dosah cestujících, tj. v nákladovém prostoru letadla. V takovém případě bezpečnostní pracovník letiště zváží riziko.

Letím do Prahy se svým psem; kde si ho mohu po příletu vyzvednout?

Zvířata si můžete vyzvednout u přepážky pro nadměrná zavazadla v odletové hale terminálu 2.

Jak mohu poslat kočku letadlem?

Letecká nákladní doprava zajišťuje leteckou přepravu zvířat bez majitele; zvíře je pak přepravováno jako náklad. O pohodlí vašeho zvířete během přepravy se však nemusíte obávat, protože bude umístěno ve speciální klimatizované a osvětlené části. Zvíře musí mít mezinárodní očkovací průkaz a musí splňovat zdravotní podmínky, omezení a předpisy v místě odletu a určení.

Potřebuji pouze někoho vysadit nebo vyzvednout. Jaké je nejlepší krátkodobé parkování?

Vhodným řešením pro rychlé vyzvednutí nebo vysazení cestujících jsou krátkodobá parkoviště P1 / P2, která se nacházejí přímo před budovami terminálu. Po dobu jedné hodiny můžete využít bezplatného parkování po dobu prvních 15 minut.

Kde mohu požádat o vrácení DPH (Tax-Free) a co je k tomu potřeba?

Pokud nemáte bydliště na území Evropského společenství, pobýváte ve třetí zemi (což musí být zřejmé z vašeho pasu) a nevykonáváte ekonomickou činnost v tuzemsku, máte nárok na vrácení DPH zaplacené za zboží zakoupené v České republice. Cena zboží pro uplatnění nároku na vrácení DPH musí být vyšší než 2000 Kč.

Jaké jsou dovozní celní nařízení?

Maso a mléčné výrobky nelze dovážet z jiných zemí než ze zemí EU a několika sousedních států.

Existují nějaká omezení, kolik peněz si mohu vzít s sebou?

Přes hranice můžete převézt pouze 10 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně). Pokud potřebujete větší hotovost, musíte to nahlásit celním orgánům. Může se stát, že budete muset poskytnout podrobné informace o penězích, abyste vyhověli zákonu proti praní špinavých peněz.

Pokud cestujete z jedné země EU do druhé, musíte to nahlásit v obou zemích. V opačném případě mohou celníci převážené částky zabavit. Nezapomeňte, že celní orgány mohou provádět osobní prohlídky.

Jaké jsou předpisy pro dovoz?

Maso a mléčné výrobky nelze dovážet z jiných zemí než ze zemí EU a několika sousedních států. Limity pro přepravu alkoholu, tabáku, hotovosti a dalších nejrůznějších předmětů přes hranice v rámci EU naleznete zde: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/.

Mohu si vzít do letadla léky? Jaká jsou omezení?

Pokud potřebujete mít během letu u sebe léky (nebo cestujete pouze s příručním zavazadlem), platí některé výjimky z obecných pravidel týkajících se omezení tekutin, sprejů a gelů na palubě letadla. Jakékoli léky (potřebné během letu) lze přepravovat bez omezení objemu balení. Vždy byste to však měli nahlásit pracovníkům bezpečnostní kontroly. Vždy se doporučuje vzít si s sebou recept od lékaře nebo potvrzení ze zdravotnického zařízení. Bezpečnostní personál letiště si takové potvrzení může vyžádat.

Oční kapky nebo léky proti bolesti jsou vždy považovány za nezbytné léky a mohou být přepravovány bez omezení objemu.

Při cestách do některých zemí se doporučuje (v některých státech je to vyžadováno) mít u sebe platný záznam o očkování v mezinárodním očkovacím průkazu.

V Praze přestupuji na jiný let. Bude mé zavazadlo automaticky přeloženo?

Pokud na letišti v Praze přestupujete na jiný let, doporučujeme vám, abyste si na původním letišti odletu předem ověřili, zda budou vaše zavazadla odbavena až do cílové destinace. V opačném případě musíte zavazadlo po příletu vyzvednout a před dalším letem znovu odbavit.

Mám před odbavením uzamknout svá zavazadla?

Doporučujeme zavazadlo zamknout, nejlépe bezpečnostním zámkem TSA (se symbolem diamantu). To umožní bezpečnostním pracovníkům zkontrolovat obsah vašeho zavazadla, aniž by došlo k jeho poškození.

Jaké jsou maximální rozměry a hmotnosti odbavovaných zavazadel?

Každá letecká společnost má jiné rozměrové a hmotnostní limity. Před odletem se prosím obraťte na svou leteckou společnost, která vám poskytne podrobné informace.

Nadrozměrná zavazadla – odlety

Pokud se chystáte cestovat s nadrozměrným nebo nestandardním zavazadlem, doporučujeme vám, abyste se co nejdříve poradili s odbavením vaší letecké společnosti. Podmínky přepravy takových zavazadel se mohou u jednotlivých leteckých společností lišit.

Za nestandardní nebo nadrozměrná zavazadla se považují následující předměty: V případě, že se jedná o nestandardní zavazadlo, je třeba vzít v úvahu následující: lyže, snowboardy, dětské kočárky, golfové tašky, surfová prkna, hokejky, pádla, větší hudební nástroje, jízdní kola a slunečníky.

Jak odbavit nadměrné zavazadlo

Pokud plánujete odbavit nestandardní zavazadlo, doporučujeme o tom informovat leteckou společnost (nebo cestovní kancelář) co nejdříve při rezervaci nebo nákupu letenky a předem se seznámit s podmínkami odbavení.

Na letišti se dostavte ke klasické odbavovací přepážce a informujte odbavující personál o nadměrném zavazadle.

Pracovníci zavazadlo odbaví, označí zavazadlovým štítkem a zajistí přepravu zavazadla k přepážce pro nadměrná zavazadla.

Pracovníci manipulační společnosti se o vaše zavazadla postarají. Můžete pokračovat k bezpečnostní kontrole (Terminál 2) nebo pasové kontrole (Terminál 1). V cílové destinaci si vyzvedněte zavazadlo u přepážky pro nadměrná zavazadla.

Speciální přepážka pro nadměrná zavazadla se nachází v odletových halách terminálu 1 i 2.

Jaká zvířata je povoleno přepravovat v příručním zavazadle?

Pravidla pro přepravu zvířat v příručním zavazadle se liší v závislosti na letecké společnosti. Proto doporučujeme, abyste si tyto informace vždy předem zjistili u letecké společnosti.

Chci cestovat s kočárkem. Mohu použít svůj vlastní?

Pokud cestujete s vlastním kočárkem, můžete ho obvykle používat až do nástupu do letadla. Kočárek je nutné odevzdat u východu a pracovníci odbavovací společnosti jej uloží do zavazadlového prostoru nebo na jiné vyhrazené místo uvnitř letadla. Konkrétní požadavky týkající se přepravy kočárků/kočárků vždy závisí na příslušné letecké společnosti a na vytížení konkrétního letu. Váš kočárek musí také projít bezpečnostní kontrolou.

Pokud svůj kočárek během pobytu na letišti nepotřebujete, můžete jej odbavit a odevzdat u odbavovacích přepážek a bezplatně si zapůjčit jeden z našich kočárků. Najdete je v Terminálu 1 za zónou pasové kontroly a v Terminálu 2 za zónou bezpečnostní kontroly nebo na jednom z mnoha míst, která jsou v terminálech k dispozici. Tyto kočárky můžete používat po celou dobu pobytu na letišti až do příchodu k východu.

Kde zaplatím poplatky za nadváhu odbaveného zavazadla?

Poplatky za nadváhu se obvykle platí u odbavovací přepážky nebo u přepážky vaší letecké společnosti. Upozorňujeme, že letecké společnosti při odbavení nemusí přijímat hotovost, případně budete muset zajít do kanceláře letecké společnosti.

Mohu na letišti parkovat zdarma?

Na expresním parkovišti před terminály je možné zdarma vyzvednout/odvézt až na 15 minut. Prvních 15 minut parkování je zdarma, dalších 16-30 minut stojí 100 Kč. Poté se platí 100 Kč za 30 minut. Při opětovném vjezdu do jedné hodiny se 15 minut zdarma neplatí.

Pokud očekáváte delší čekání nebo plánujete setkání s osobou uvnitř letiště, doporučujeme využít krátkodobá parkoviště PB Economy a PC Comfort s hodinovou sazbou 80 Kč za hodinu.

Z kterého terminálu bude můj let odlétat?

Terminály na letišti jsou rozlišeny podle země, do které cestujete. Terminál 1 je určen výhradně pro lety do zemí mimo schengenský prostor. Terminál 2 se stará o cestující letící do zemí schengenského prostoru. Terminál 3 je určen pro soukromé/vládní a některé charterové lety. Informace o terminálu by měly být uvedeny v cestovním dokladu.

Mám pouze příruční zavazadlo. Musím jít k odbavovací přepážce?

Pokud cestujete pouze s příručním zavazadlem, nemusíte se dostavit k odbavovací přepážce a můžete se odbavit buď prostřednictvím samoobslužných odbavovacích kiosků, online nebo v mobilní aplikaci letecké společnosti. S palubním lístkem (vytištěným nebo v mobilním zařízení) můžete jít přímo k pasové/bezpečnostní kontrole.

Mám pouze příruční zavazadla. Musím jít k odbavovací přepážce?

Pokud cestujete pouze s příručním zavazadlem, nemusíte se dostavit k odbavovací přepážce a můžete se odbavit buď prostřednictvím samoobslužných odbavovacích kiosků, online nebo v mobilní aplikaci letecké společnosti. S palubním lístkem (vytištěným nebo v mobilním zařízení) můžete jít přímo k pasové/bezpečnostní kontrole.

Jaké mám možnosti cestování do centra města?

Při cestě z letiště můžete využít autobus městské hromadné dopravy, který odjíždí každých několik minut od obou terminálů. Linka 100 na Zličín (linka metra B), linka 119 na Nádraží Veleslavín (linka metra A) nebo linka 191 na Anděl (linka metra B). Pokud chcete cestovat na hlavní nádraží, můžete využít speciální autobus Airport Express. Nebo si můžete z letiště vzít Uber. Prague Airport Transfers zajišťuje také přímou kyvadlovou dopravu. Případně si můžete pronajmout auto přímo na letišti.