Přenášení léků

Pokud potřebujete mít s sebou během letu léky nebo cestujete pouze s příručním zavazadlem, budou se na vás vztahovat některé výjimky z obecných pravidel ohledně omezení tekutin, sprejů a gelů na palubě letadla. Jakékoli léky potřebné během letu lze přepravovat bez omezení objemu balení; vždy byste to však měli nahlásit pracovníkům bezpečnostní kontroly.

Oční kapky nebo léky proti bolesti jsou vždy považovány za nezbytné léky a lze je užívat bez omezení objemu. Vždy doporučujeme mít potvrzení od svého lékaře.

Vždy doporučujeme vzít si recept od lékaře nebo potvrzení ze zdravotnického zařízení s sebou; pracovníci ostrahy mohou o takové potvrzení požádat.

Při cestách do některých zemí se doporučuje mít u sebe platný očkovací záznam na mezinárodním očkovacím průkazu.

Přenášení peněz

Přes hranice můžete převážet pouze částku do 10 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně. Pokud držíte větší hotovost, musíte to nahlásit celním orgánům. Pokud cestujete z jedné země EU do druhé, musíte to informovat v obou zemích. V opačném případě mohou celníci zabavit převáženou částku nebo uplatnit jiné sankce. Nezapomeňte, že celní orgány mohou provádět osobní prohlídky.

Omezení přepravy alkoholu, tabáku a peněz přes hranice v rámci EU jsou k dispozici na webových stránkách Evropské unie.

Zakázané položky

Ozbrojené osoby nesmějí cestovat civilním letadlem, pokud necestují v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České republice nebo pokud k tomu nemají výslovné oprávnění či povolení vydané Ministerstvem vnitra. Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva upravuje a zakazuje zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Střelné zbraně nebo střelivo musí cestující před cestou ohlásit letecké společnosti a Policii ČR. Bezpečnostní kontroly deklarovaných zbraní a střeliva, včetně těch ze strany Policie ČR, probíhají zásadně v prostoru odbavovací přepážky nadrozměrných zavazadel na příslušném Terminálu.

Povolené předměty pro přepravu kabinových nebo odbavených zavazadel

Položka Palubní zavazadlo Zkontrolovaný kufr
Notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, hudební přehrávače OK OK
Tekutiny, aerosoly a gely v nádobách o objemu 100 ml nebo méně OK OK
Tekuté léky, dětská výživa v množství potřebném po dobu letu OK OK
Nože a nůžky s čepelí kratší než 6 cm (neplatí pro taktické, bojové, lovecké a nestandardní typy nožů) OK OK
Pracovní nářadí (vrtačky, kladiva, šroubováky, klíče atd.), zdravotnické vybavení NE OK
Střelné zbraně a imitace střelných zbraní (paintballové zbraně, airsoftové zbraně, startovací pistole, plynové pistole atd.), střelivo NE OK
Hokejky, rybářské pruty, pádla, golfové hole, lyžařské hůlky NE OK
Výbušniny a improvizovaná výbušná zařízení, rozbušky, spotřební pyrotechnika NE NE
Kyseliny, žíravé látky, hořlavé látky, elektronické zapalovače NE NE
Tlakové nádoby a plyny všeho druhu (např. směsi propanu a butanu, sebeobranné spreje) NE NE
Toxické nebo infekční látky, radioaktivní látky, hořlavé pevné a kapalné látky, repelenty NE NE
Lithiové baterie a zařízení obsahující lithiové baterie ANO NE