Prohlášení zboží k celnímu řízení

Příjezdy ze zemí mimo EU

Při dovozu zboží ze zemí mimo EU platí množstevní limity. Jsou zahrnuty následující kategorie

– zboží příležitostně dovážené pro osobní nebo rodinné použití cestujících a zboží určené jako dárky,

– tabákové výrobky,

– alkoholické nápoje,

– léky.

Platí omezení dovozu, vývozu a/nebo tranzitu podle zvláštních předpisů

– veterinární zboží a zvířata,

– Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES),

– zbraně, střelivo, výbušné materiály,

– drogy,

– části rostlin a zboží rostlinného původu,

– finanční nástroje.

Příjezdy ze zemí EU

Při dovozu zboží ze zemí EU platí množstevní limity na vybrané zboží (osvobozené od spotřební daně)

– tabák a tabákové výrobky,

– alkohol a alkoholické nápoje.

Veškeré limity pro přepravu alkoholu, tabáku a hotovosti přes hranice v rámci EU lze nalézt na webových stránkách Evropské unie.

Omezení dovozu platí pro

– drogy,

– cestování s domácími mazlíčky do ČR z jiných zemí EU

– Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Kontroly hotovosti

Cestující vstupující nebo opouštějící území České republiky je povinen písemně ohlásit celnímu úřadu dovoz nebo vývoz platných bankovek a mincí, cestovních šeků, peněžních poukázek směnitelných na hotovost v české nebo cizí měně, pokud jejich úhrnná hodnota přesahuje 10 €. 000

Pokud cestujete z jedné země EU do druhé, musíte to nahlásit v obou zemích. V opačném případě mohou celníci převáženou částku zabavit. Nezapomeňte, že celní orgány mohou provádět osobní prohlídky.