Police AirportV platnost vzešla nová bezpečnostní pravidla, týkající se obsahu zavazadel a omezení na letištích v EU.

Ať už letíte na dovolenou nebo služební cestu, věnujte prosím pozornost základním bezpečnostním pravidlům. Dodržování těchto pravidel vám zajistí, že odbavení na letišti proběhne hladce bez komplikací.

Pro zajištění bezpečnosti na letišti je zakázáno, aby si cestující brali s sebou na palubu letadla jakékoliv zakázané a potenciálně nebezpečné předměty. Proto se před balením zavazadel ujistěte, že nemáte v zavazadlech předměty, které by neměly být přepravovány v příručním zavazadle.

Mezi nebezpečné objekty patří nejenom výbušniny, zbraně a nože, ale také materiály, které by mohly způsobit potenciální nebezpečí. Proto existují přísná omezení na množství tekutin a gelů, které můžete mít s sebou ve vašem příručním zavazadle.

Pokud cestujete do USA, berte na vědomí, že v rámci svých bezpečnostních kontrol, zavedly orgány USA další postupy prověřování, které se liší od standardních bezpečnostních kontrol. Podrobné informace o pravidlech týkajících se přepravy kapalin, zakázaných předmětů a bezpečnostní kontroly během letů do USA, jsou k dispozici na informačních stáncích na letišti v Praze nebo u pracovníků bezpečnostní kontroly.

 

Bezpečnostní normy EU

Safety chceckOmezení množství tekutin přepravovaných v příručním zavazadle se vztahují na všechny cestující, kteří odlétají ze zemí EU nebo kteří přestupují přes země EU.

Tekutiny, které mohou být přepravovány v příručním zavazadle, s omezením:

Voda, nápoje, sirupy a polévky

Krémy, oleje, roztoky

Spreje, parfémy, řasenky

Šampóny a sprchové gely

Laky, látky v tlakových nádobách, holicí pěny a deodoranty

Pasty, zubní pasty

Směsi pevných a kapalných látek

Další předměty podobného konzistence

Výše uvedené směsi pevných nebo kapalných látek, mohou být přepravovány pouze:

• V jednotlivých nádobách s kapacitou ne větší než 100 ml, obsaženy v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr.

• Obsah sáčku musí být podroben bezpečnostní kontrole (tj. je třeba sáček vyjmout z kabinového zavazadla).

Tekutiny, které mohou být přepravovány v příručním zavazadle bez omezení:

Dětské a kojenecké jídlo na dobu cesty

Léčiva a detní jídla

Co se týče dětských a kojenecké výživ, léčiv a dietních jídel potřebných během letu, doporučujeme mít s sebou lékařský předpis nebo potvrzení o nutnosti přepravy těchto tekutin na palubě a jeho původu.

Zboží tohoto druhu lze zakoupit bez omezení pouze v prodejnách nacházejících se v neveřejném prostoru letiště a v souladu s předpisy, musí být řádně zabaleno prodávajícím.

 

Zakázané položky

Zbraně, střelné zbraně a jiné výrobky s podobnými účinky

Každá zbraň, dle zvláštního právního předpisu, stejně jako jiné výrobky, které jsou schopny vystřelit projektil nebo způsobit zranění pomocí výbušné síly, vzduchu nebo komprese plynu.

To platí i pro munice pro střelné zbraně, imitace střelných zbraní a replik historických zbraní.

Nože, špičaté/ostré zbraně a ostré předměty

Špičaté nebo ostré předměty schopné způsobit zranění

Tupé nástroje schopné způsobit zranění

Jakékoli chemické nebo toxické látky, které představují riziko pro zdraví cestujících a posádky nebo ohrožení bezpečnosti civilního letectví, letadla nebo majetku.

Informace o bezpečnostních normách uvedené zde, představují pouze stručné shrnutí základních pravidel. Pro podrobnější informace se prosím obraťte na informační přepážku nebo na zaměstnance bezpečnosti Letiště Praha nebo se podívejte na www.prg.aero.

Bez ohledu na výše uvedený výčet zakázaných předmětů mají pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly vždy právo určit jako zakázané předměty takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.