Aby byl zajištěn hladký proces odbavení, kontroluje Letiště Praha každé odbavené zavazadlo. Neexistuje žádná mezinárodní norma stanovující velikosti a rozměry odbavených a kabinových zavazadel. Pravidla a předpisy dodržované jednotlivými leteckými společnostmi se liší, aby se pravidla vztahovala na různé cestovní třídy, destinace a ujeté vzdálenosti. Další informace vám poskytne váš operátor.

Zkontrolovaný kufr

Cestující se zavazadly, kteří mají být odbaveni, začínají cestu přes letiště u odbavovací přepážky. Na informační tabuli vyhledejte číslo odbavovací přepážky odbavující váš let nebo lety provozované vaším dopravcem. Pokračujte k přepážce a odevzdejte tam svá zavazadla. Limity povolených odbavených zavazadel jsou uvedeny ve vaší letence a informačních materiálech zveřejněných vaší leteckou společností. Ověřte si prosím informace předem. Limity povolených zavazadel jednotlivých leteckých dopravců se liší.

Palubní zavazadlo

Většina leteckých společností umožňuje cestujícím vzít si na palubu příruční věci. Ověřte si prosím u svého dopravce limity příručních zavazadel, protože limity příručních zavazadel jednotlivých leteckých dopravců se liší.

Pro dodržení bezpečnosti byste měli důkladně zkontrolovat všechny příruční věci.

Tipy pro přepravu zavazadel

 • Na všech zavazadlech používejte visačky se svým jménem a adresou, telefonní číslo je volitelné.
 • Cennosti, důležité dokumenty a léky zabalte do příručních věcí.
 • Zamkněte a případně zabalte tašky.
 • Odstraňte jmenovky a štítky na zavazadla z předchozích cest, abyste snížili riziko nesprávného doručení.

Položky zakázané/povolené v zavazadlech

Ve většině případů můžete v odbaveném zavazadle přepravovat předměty, které nelze přepravovat v kabině letadla. Je však zakázáno přepravovat výbušniny, hořlavé a hořlavé látky a zařízení, které představují riziko pro zdraví cestujících a posádky a/nebo bezpečnost letadla.

Položky, které jsou zakázány přepravovat v odbavených zavazadlech

 • Munice
 • Detonační pojistky
 • Rozbušky a zapalovací zařízení
 • Miny, granáty a další vojenské vybavení obsahující výbušniny
 • Ohňostroje a jiná pyrotechnická zařízení
 • Dýmové bomby a kouřové granáty, dynamit
 • Střelný prach a plastové výbušniny

Než se vydáte na cestu, doporučujeme vám důkladně si přečíst seznam věcí, které je zakázáno přepravovat v odbavených zavazadlech.

Přeprava střelných zbraní a střeliva

Přeprava ozbrojených osob na palubě letadla civilního letectví je zakázána, nejde-li o přepravu ozbrojených osob podle zvláštního právního předpisu platného v České republice nebo o přepravu podléhající zvláštnímu povolení nebo povolení Ministerstva vnitra. Zákon upravuje vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní a střeliva č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Přepravu střelných zbraní a střeliva jsou cestující povinni předem ohlásit leteckému dopravci, resp. Policii ČR. Bezpečnostní kontrola deklarovaných zbraní a střeliva včetně kontroly Policií ČR je běžně prováděna v prostoru přepážek nadrozměrných zavazadel příslušného terminálu.

Kontroly detekce uvnitř odbaveného zavazadla

V souladu se současnou legislativou EU provádějí pracovníci bezpečnostní kontroly detekční kontrolu uvnitř odbavených zavazadel za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících. V rámci procesu mohou být vybrané kusy zavazadel otevřeny a fyzicky zkontrolovány na stopové prvky výbušnin. Postup byl zaveden k ochraně cestujících a zabránění nakládání výbušnin do nákladních prostor letadla.

Kurz fyzikálních prohlídek

Fyzické kontroly podléhají velmi přísným bezpečnostním opatřením. Díky spolupráci s výrobci zavazadel a výrobci bezpečnostních zámků mohou pracovníci letiště otevřít většinu zavazadel, aniž by je poškodili.

Celý proces probíhá pod nepřetržitým kamerovým dohledem a o každé kontrole jsou vedeny podrobné záznamy.

Do každého kontrolovaného zavazadla je vložena poznámka s popisem kontroly a případně pokyny pro další postup.

Cestující jsou upozorněni, že jejich zavazadlo bylo po kontrole podrobeno kontrole ochrannou fólií a značkovou lepicí páskou zajišťující zavazadlo.

Kroky, které je třeba podniknout při poškození zavazadel

Některé způsoby zabezpečení zavazadel (integrované zámky zavazadel bez TSA) mohou způsobit jejich poškození během procesu otevírání. Pokud nebude možné zavazadlo po kontrole znovu uzamknout, bude zajištěno pomocí značkových bezpečnostních popruhů s logem Letiště Praha vedle ochranné fólie.

Žádáme cestující, aby v případě poškození jejich zavazadel při přepravě kontaktovali přepážku pro výdej zavazadel v cílové destinaci a sepsali s pracovníkem přepážky protokol o poškození. Zpráva bude obsahovat referenční číslo a kontaktní údaje pro následnou komunikaci s vaším leteckým dopravcem. Pokud se rozhodnete uplatnit náhradu škody později (např. pokud si poškození všimnete poté, co jste již opustili letiště), budete muset kontaktovat přímo svého dopravce, nejpozději však do sedmi dnů od data vašeho letu (v řadě s nařízením Rady (ES) č. 2027/97).

Prevence poškození zavazadel

Abyste zabránili poškození zavazadel během procesu detekce výbušných stop (ETD), zajistěte svá zavazadla pomocí zámků TSA (označených červeným kosočtvercem) nebo jiných možností zabezpečení zavazadel, smršťovací fólie nebo standardních visacích zámků, které lze odříznout, aniž by došlo k poškození zavazadla. .