Letiště Praha, a.s., je dceřinou společností Českého Aeroholdingu, a.s. Tato společnost zastřešuje firmy vlastněné státem, které působí v oblasti letecké přepravy a v souvisejících pozemních službách. Více informací naleznete na www.cah.cz

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice. Za rok 2011 získalo ocenění Eagle Award od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. Ročně tento mezinárodní „vzdušný přístav“ odbaví mezi 11 – 12 milióny cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku kolem 46 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou se zhruba 130 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Václava Havla Praha zaměstnává přes 2000 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než 15 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

Společnost Letiště Praha, a.s., vznikla v únoru 2008 v rámci privatizační transformace ze státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. V roce 2011 bylo Letiště Praha, a.s., začleněno do výše zmíněné holdingové struktury a jeho jediným akcionářem je Český Aeroholding, a.s. Orgány akciové společnosti tvoří tříčlenné představenstvo a dozorčí rada.

Letiště Praha, a.s., úzce spolupracuje zejména s Ministerstvy financí a dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, leteckými dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v neposlední řadě s hlavním městem Prahou a obcemi ležícími v jeho blízkosti.