Passenger RightsOdepření nástupu na palubu

V tomto případě máte nárok na náhradu ve výši mezi 125 a 600 eury v závislosti na vzdálenosti letu a zpoždění vzniklém při přesměrování letu.

 

Významná zpoždění

Můžete požádat o vrácení peněz za letenku, pokud je zpoždění delší než pět hodin, ale pouze tehdy, pokud se rozhodnete necestovat.

 

Zrušení letu

Finanční náhrada je splatná, pokud jste nebyli informováni 14 dnů před odletem nebo pokud vám byl nabídnuta náhradní přeprava po stejné trase v podobném čase, anebo ke zrušení letu došlo z důvodu mimořádných okolností.

 

Asistence Airlines

V závislosti na okolnostech, pokud vám byl odepřen nástup na palubu nebo byl váš let zrušen nebo zpožděn, můžete mít nárok na asistenci (občerstvení, komunikaci a v případě potřeby nocleh). V případě odepření nástupu na palubu nebo zrušení letu vám může být nabídnuta možnost volby mezi pokračováním v cestě nebo náhradou letenky.

 

Osoby se sníženou pohyblivostí

Osoby se zdravotním postižením a cestující s omezenou pohyblivostí jsou chráněni před diskriminací a od 26. července 2008 se mohou obrátit na konkrétní asistenční služby (za určitých podmínek) na všech letištích v EU.

 

Identita letecké společnosti

Musíte být předem informováni o tom, které letecká společnost bude váš let provozovat. Letecké společnosti shledané jako nebezpečné mají zakázaný nebo omezený provoz v rámci Evropské unie. Jejich seznam je uveden na adrese: http://air-ban.europa.eu

 

Odpovědnost

Lze od letecké společnosti žádat náhradu za škody vzniklé zpožděním letu (náhrada do výše 4 800 eur), za poškozená a ztracená zavazadla (náhrada do výše 1 200 eur) a za zranění nebo smrt při nehodách. Letecká společnost však nenese odpovědnost v případě, že přijala veškerá přiměřená opatření, aby škodám zabránila, nebo nebylo možné takováto opatření učinit.

 

Zájezdy

Provozovatelé cestovních kanceláří musejí uvádět přesné informace o rezervovaném zájezdu, dodržovat závazky vyplývající ze smlouvy a chránit cestující v případě platební neschopnosti organizátora zájezdu.