Prags flygplats historia

Tjeckoslovakien, idag Tjeckien, var en av de ledande europeiska pionjärerna inom civil luftfart och har över tid blivit en del av det främsta kontinentala transportsystemet. Prag-Ruzyně flygplats började sin verksamhet den 5:e april 1937, men den tjeckoslovakiska civila luftfartshistorien började på den militära flygplatsen i Prag-Kbely år 1919. I mitten av 1930-talet, på grund av otillräcklig kapacitet vid Kbely-flygplatsen, beslutade regeringen att utveckla en ny statlig civil flygplats i Ruzyně. Några av de större utmärkelser som erhållits av Prag Ruzyně flygplats inkluderar ett diplom och en guldmedalj som utdelades 1937 i samband med Internationella konst- och teknikutställningen i Paris (Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, även känd som Världsutställningen i Paris 1937) för den tekniska utformningen av den centrala flygplatsen, främst incheckningsbyggnadens arkitektur (numera känd som Terminal 1) ritad av arkitekten Ing. A. Beneš. Andra utmärkelser utdelades för modernisering under olika utvecklingsfaser på flygplatsen.

Alla dessa faktorer ledde till ett ökat intresse för transportbolag att använda sig av Prags flygplats. Flygplatsen kan ståta med ett utmärkt läge vad gäller dess närhet till Prags centrum och dess europeiska belägenhet. Dessutom erbjuder Ruzyně-fälten möjligheter för ytterligare expansioner av flygplatsen för att klara av ökade kapacitetskrav. Flygplatsen fungerar som ett nav för det transeuropeiska flygplatsnätverket. Klart är att politiska och ekonomiska förändringar har påverkat flygplatsen under dess sjuttio års existens. Några nya flygtransportbolag och institutioner har grundats och några har upphört med sin verksamhet under denna tid. Tio organ har varit ansvariga för flygplatsadministration under denna period, inklusive nybyggnationen och utveckling. Före 1990-talet var det ett glapp på två eller tre årtionden innan den stora moderniseringen av Prag-Ruzyně flygplats påbörjades för att kunna tillgodose dess nya kapacitetskrav. Sedan dess har flygplatsen genomgått löpande modernisering och gradvis blivit en av Europas främsta flygplatser.

Old airport control tower (12 October 1945)

Landningsbanor

Flygplatsen har två landningsbanor som är i drift: 06/24 och 13/31. Den tidigare landningsbanan 04/22 används inte längre. Den mest använda landningsbanan är 24 på grund av de rådande västvindarna. Landningsbana 31 används också frekvent. Landningsbana 06 används sällan medan landningsbana 13 endast används undantagsvis.

 

Ytterligare utveckling

Då flygplatsens kapacitet nått sin gräns under de senaste åren (från år 2005), övervägs ytterligare utveckling av flygplatsen. Förutom reguljära reparationer av de befintliga landningsbanorna, påbörjade Prags flygplats förberedelser för att bygga en ny ladningsbana parallellt med landningsbanan 06/24. Byggandet, med en uppskattad kostnad av 5-7 miljarder tjeckiska kronor, är schemalagd att påbörjas år 2007 och den nya landningsbanan 06R/24L (även kallad BIS-landningsbanan) ska tas i tjänst år 2010. Den kommer att bli över 3500 meter lång. Landningsbanan 24L, som ska ligga 1500 meter sydost om den nuvarande huvudlandningsbanan, kommer att vara utrustad med kategori III ILS vilket tillåter landning och start under dåliga väderförhållanden. Prags flygplats har sagt att förutom ökad flygplatskapacitet så ska det nya landningsbanesystemet kraftigt minska bullernivåerna i vissa tätt befolkade delar av Prag. Detta ska uppnås genom att omorganisera flygtrafiksutrymmet runt flygplatsen och skifta trafikkorridorerna efter att ha satt de två parallella landningsbanorna i tjänst. Utsikterna för tung trafik skapade många protester från förorterna som ligger direkt i flygplatsens närhet. Den 6:e november 2004 hölls lokala folkomröstningar i två av Prags förorter – Nebušice och Přední Kopanina – som gav officiellt stöd till de lokala myndigheterna för aktiv opposition mot byggandet av den parallella landningsbanan.

Developement