Passport controlDet finns tre skyltar vid passkontrollen: 1) Icke-EU, 2) Endast EU och 3) Endast EU men med prioritet för diplomatisk personal och flygbestättningar. De flesta nationaliteter behöver inte ett visa för att få inträde till ett land men du kan kontrollera det här. Jämfört med andra EU-flygplatser kan passkontrollen ibland vara ganska långsam (det är störst sannolikhet att det är så om du anländer under topparna, från 10:00 till 14:00). Det finns 12 passgatear men vanligtvis är inte alla bemannade samtidigt. Överlag är säkerheten på Prags flygplats tuff men effektiv.

Om du anländer från inom Schengen-området (alla flyg till/från Terminal 2) så sker ingen passkontroll. De flesta EU-länderna är nu del av Schengen (exklusive Storbritannien).

 

Prags flygplats E-Gate

Passport ControlPrags flygplats erbjuder resenärer alternativet att gå genom en automasik passkontroll via den så kallade ”E-Gaten”. Den nya tekniken, baserad på Easy Go-teknologi, gör det möjligt för medborgare i EU, det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz att använda sig av kontroll med självbetjäning, förutsatt att de är innehavare av ett biometriskt pass och är över 18 år. Från början till slut tar hela kontrollprocessen vid E-Gaten 12-20 sekunder. Användning av den nya tekniken kommer avsevärt öka flygplatsens passkontrollkapacitet. E-Gaten är tillgänglig för passagerare som anländer till Terminal 1 (passagerare som anländer till Terminal 2 behöver inte passera immigration eftersom alla flyg är från Schengen-området).