Praha Flyplass Historie

Tsjekkoslovakia, i dag Den Tsjekkiske Republikk, var en av de ledende europeiske pionerene innen sivil luftfart og har over tid blitt en del av de mest moderne kontinentale transportsystemene. Prague-Ruzyne Airport startet sin virksomhet den 5. april 1937, men den tsjekkoslovakiske sivile luftfarts historie startet på den militære flyplassen i Prague Kbely i 1919. På midten av 1930-tallet, grunnet manglende kapasitet på Kbely-flyplassen, besluttet regjeringen å utvikle en ny statlig sivil flyplass i Ruzyně. Noen av de store utmerkelsene Prague Ruzyne Airport har mottatt inkluderer et diplom og gullmedalje som ble tildelt i 1937. Dette var i anledning den Internasjonale Kunst-og Tekniske Utstilling i Paris, (Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, også kjent som Paris 1937 World’s Fair ) for den tekniske oppføringen av den sentrale flyplassen, først og fremst grunnet arkitekturen i innsjekkingsbygningen (i dag kjent som Terminal 1) som ble oppført av arkitekten Ing. A. Beneš. Andre priser ble tildelt for modernisering under ulike utviklingsfaser av flyplassen.

Alle disse faktorene førte til økt interesse fra flyoperatører til å bruke flyplassen i Praha. Flyplassen har en førsteklasses beliggenhet i form av sin nærliggenhet til sentrum av Praha og dens europeiske situasjon. Videre, tilbyr Ruzyně-området muligheter for ytterligere utvidelse av flyplassen for å mestre det økende kapasitetsbehovet. Flyplassen fungerer som et knutepunkt for det transeuropeiske flyplassnettverket. Åpenbart har politiske og økonomiske endringer påvirket flyplassen i løpet av dens sytti års levetid. Noen nye lufttransportselskaper og institusjoner har blitt grunnlagt, og noen har opphørt driften i løpet av denne tiden. Ti virksomheter har vært ansvarlig for administrasjonen av flyplassen i hele denne perioden, inkludert den nye konstruksjonen og utviklingen. Opp mot 1990-tallet, var det ett to-eller tre-tiårs gap før den store moderniseringen av Praha-Ruzyne Airport begynte for å bli I stand til å imøtekomme de nye kapasitetsbehovene. Siden da, har flyplassen vært under modernisering på en kontinuerlig basis, og har etter hvert blitt en av de beste flyplassene I Europa.

Old airport control tower (12 October 1945)

Rullebanene

Flyplassen besitter to rullebaner som er i tjeneste: 06/24 og 13/31. Den tidligere rullebanen 04/22 er tatt ut av bruk. Den mest brukte rullebanen er 24 på grunn av de rådende vestlige vindene. Rullebane 31 brukes også ofte. Rullebane 06 brukes en og annen sjelden gang, mens rullebane 13 brukes bare unntaksvis.

 

Videreutvikling

Fordi flyplassen i løpet av de siste par årene (pr. 2005), er I ferd med å nå sin maksimumskapasitet, er videre utvikling av flyplassen blitt tatt opp til vurdering. Foruten vanlige reparasjoner av eksisterende rullebaner, begynte Praha Flyplass forberedelser for å bygge en ny rullebane parallelt med 06/24- rullebanen. Utbyggingen, med estimerte utgiftskostnader på  5-7 milliarder CZK, er planlagt å starte i 2007, og den nye rullebanen, 06R/24L, (også kalt BIS rullebanen) er planlagt å settes  i drift i 2010. Den vil bli over 3500 meter lang. Med en beliggenhet på ca 1500 meter sørøst for den nåværende viktigste rullebanen, vil 24L-rullebanen være utstyrt med en kategori III ILS som tillater landing og take off under dårlige værforhold. Representanter for Praha Flyplass har uttalt at, foruten å øke flyplassens kapasitet, vil det nye rullebanesystemet i stor grad redusere støynivået i enkelte tett befolkede områder i Praha. Dette vil oppnås ved å omorganisere trafikken i området rundt flyplassen og skifte trafikkorridorene etter å ha tatt de to parallelle rullebanene i bruk. De dystre utsiktene til økt trafikk I området, har ført til mange protester fra folk som bor i forstadene som ligger rett innenfor flyplassområdet. Den 6. november 2004 ble det avholdt lokale folkeavstemninger  i to av forstadene til Praha – Nebušice og Přední Kopanina -som gir offisiell støtte til kommunene for aktiv motstand mot byggingen av den parallelle rullebanen.

Developement