Resenärer från Prag flygplats kan, från och med april 2017, kontrolleras oftare än vanlig. Tidigare kontrollerades väskor för misstankar om transport av förbjudna föremål, men nu kan din väska väljas för en slumpmässig kontroll, främst för att hitta sprängämnen.

Prags flygplats genomför ett nytt kontrollsystem som många andra flygplatser runt om i världen redan har genomfört. Nu kan flygplatsen slumpmässigt välja väskor för inspektioner gällande bomber, sprängämnen och spår av dessa.

Resenärer med väskor som är svåra att öppna kan få problem. Din väska bör ha ett TSA-lås som kan öppnas utan behovet att använda våld.

Om du inte har TSA på din väska kan personalen kunna öppna din väska med våld. Öppnandet av ditt bagage kan skada din väska och förhindra den från att kunna stängas igen. I det fallet kommer din väska att kläs med ett skyddande folie och strips som håller ihop den, enligt Prags flygplats.

Enligt Marika Janoušková, taleskvinnan för Prags flygplats, har mindre än 5% av alla väskor TSA.

Kontrollerna överlämnas till specialister som redan har konsulterat låssmeder gällande metoderna för att öppna väskor utan att behöva göra sönder dem. Personalen kan öppna väskan och ta ett prov av insidan som testas efter spår av sprängämnen. Processen kommer att utföras under övervakningskameror och strikta bevis på varje procedur kommer att kvarhållas.

“Hela processen av att öppna väskan, göra de nödvändiga testen, utvärdera resultaten och göra en efterföljning av att stänga väskan tar cirka 10 minuter och utförs utan att resenären är i rummet. Processen av incheckning och efterföljande kontroller av resenärerna själva kommer inte att störas, säger Milan Špaček, en medlem i styrelsen på Prags flygplats, ansvarig för säkerhetsområdet. Tiotals väskor kontrolleras dagligen på detta sätt.

Om en väska öppnades kommer resenären att få veta det genom en bit tejp på sin väska.

Resenären kommer att få reda på om hans väskor genomgått kontroller baserat på tejpen med ett meddelande som förseglar väskan. Inuti väskan kommer det finnas ett meddelande som erbjuder resenären ytterligare information tillsammans med alla nödvändiga instruktioner.

Om väskan skadas under kontrollen måste resenären göra anspråk på skadestånd vid ett lämpligt ställe när han når sin slutdestination och fylla i ett skrivet formulär inom sju dagar efter att han fått reda på det.

Fram tills nu öppnades väskor efter att röntgenoperatörerna hittat någonting ”misstänksamt” bland innehåller i väskan. Nu kan en väska öppnas även om den inte ser misstänksam ut till att börja med.

Enligt Špaček är slumpmässiga kontroller efter spår av sprängämnen ingenting nytt och har använts i flera årtionden runt om i världen. “För att kunna jämförs oss med de säkraste flygplatserna i världen behöver vi ständigt förbättra våra säkerhetsstandarder och reagera på aktuella händelser runt om i världen. Prag flygplats besöks av allt fler resenärer varje år, så vi måste reagera på dessa förändringar genom att uppgradera våra standarder gällande kontroller av väskor och säkerhet i allmänhet,” förklarar Špaček.

Detta är inte det enda besväret som resenärer kan stöta på medan de flyger. USA bannade elektronik ombord flyg från vissa länder och det finns spekulationer att detta förbud också kommer att ske på flyg i Europa.