TJECKISKT REGERINGSBESLUT UTLÅTANDE 11 maj 2020

–  Förbud mot inkommande i Tjeckiens territorium för alla anlända utlänningar (turister) utom för de utlänningar som har tillfällig eller permanent bosättning i Tjeckien. EU-medborgare kan också komma in i Tjeckiens territorium enligt de publicerade villkoren gällande ekonomisk aktivitet eller universitetsstudier.

– Tjeckiska medborgare, EU-medborgare och utländska med tillfälligt eller permanent uppehåll i Tjeckien som kommer in i Tjeckiens territorium, får lämna in det officiella certifikatet med ett negativt COVID-19-testresultat som inte är äldre än fyra dagar. Testet görs på egen bekostnad. I vissa specifika fall kan PCR-testet genomföras på tjeckiskt territorium inom 72 timmar efter inträde, och den lokalt relevanta regionala hygienstationen måste omedelbart informeras gällande godkänt test. Dessutom måste det medicinska intyget vid godkännande av testet överlämnas till den lokalt relevanta regionala hygienstationen. I annat fall är de föremål för en 14 dagars obligatorisk karantän, med vissa undantag.

– Alla tjeckiska medborgare, utlänningar med tillfälligt eller permanent uppehåll i Tjeckien och utlänningar (turister) får resa utomlands och lämna Tjeckien.

All information i dessa bestämmelser kan ändras och det rekommenderas att granska alla undantag och villkor för att resa till / från Tjeckien genom att besöka Tjeckiens webbplats för inrikesministeriet.

Klicka på länken här https://www.prg.aero/sv/list-of-resumed-routes för att se en lista över återupptagna rutter som kör till och från Prag flygplats.