Lost and FoundFör att göra anspråk på förlorad eller bortglömd egendom i transitområdet eller nära gatearna, var god kontakta Czech Airlines Complaint Dept., tel.: + 420 22011 4283; e-post: [email protected].

För att göra anspråk på förlorad eller bortglömd egendom i ett offentligt område, var god kontakta övervakningstjänsten hos Prags flygplats terminalverksamhet. Telefon: + 420 22011 4021; E-post: [email protected].

För att göra anspråk på förlorad eller bortglömd egendom från flyg ur Menzies Aviation Group (Tjeckien) var god ring: +420 22011 4483 or +420 22011 6072; E-post: [email protected]