Prags flygplats, ett aktiebolag, är ett dotterbolag till aktiebolaget Český Aeroholding. Detta företag täcker de statligt ägda bolag som bedriver verksamhet inom flygtransportfältet och relaterade infrastrukturtjänster. För mer information gå till www.cah.cz.

Prags flygplats är operatör av den viktigaste internationella flygplatsen i Tjeckien. Flygplatsen har erhållit utmärkelsen Eagle Award för 2011, utfärdat av Association of IATA för att vara den bäst utvecklande flygplatsen. Detta internationella “flyg-nav” hanterar omkring 11 till 12 miljoner passagerare årligen. De kan välja mellan omkring 46 flygbolag som direktansluter Prag till omkring 130 destinationer världen över. Fem reguljära lastfraktbolag bedriver verksamhet här, samt dussintals andra bolag som erbjuder charterflygningar. Prags flygplats är arbetsgrivare till över 2000 anställda, medan omkring 15 000 människor är anställda av företag som bedriver verksamhet vid flygplatsen eller är kopplade till dess drift.

Prags flygplats (Letiště Praha, a. s.), ett aktiebolag, grundades i februrai 2008 inom transformationen till privatisering av ett statligt bolag, Správa Letiště Praha, s. p. År 2011, införlivades Prags flygplats i det ovannämnda aktiebolagets struktur, och dess enda aktieägare är aktiebolaget Český Aeroholding. Aktiebolagets organ omfattar en tremannastyrelse av direktörer och en förvaltningsstyrelse.

Prags flygplats är i nära samarbete med Finansministeriet och Transportministeriet i tjeckien, den civila flygtransportmyndigheten, tjeckiens flygledning, flygtransportörer, offentliga myndigheter inom flygtransportsektorn och vidare, användare av flygplatsen, och sist men inte minst, huvustaden Prag och dess kommunstyrelser i flygplatsens närhet.