Innehav av medicin

Om du behöver ha mediciner med dig under flygningen eller om du endast reser med handbagage, gäller vissa undantag från de allmänna reglerna om restriktioner för vätskor, sprayer och geler ombord på planet. Mediciner som behövs under flygningen kan transporteras utan begränsningar på förpackningsvolymen; men, du bör alltid rapportera detta till personalen i säkerhetskontrollen.

Ögondroppar eller smärtstillande medel anses alltid vara nödvändiga mediciner och kan tas med utan volymbegränsningar. Vi rekommenderar alltid att du har en bekräftelse från din läkare.

Vi rekommenderar alltid att du tar med dig receptet från din läkare eller bekräftelsen från läkarmottagningen; säkerhetspersonalen kan komma att be om en sådan bekräftelse.

Vid resor till vissa länder rekommenderas att du har med dig ett giltigt vaccinationsbevis på ett internationellt vaccinationskort.

Innehav av pengar

Du kan bara ta med dig upp till 10 000 euro över gränsen eller ett motsvarande belopp i en annan valuta. Om du innehar mer kontanter måste du anmäla detta till tullmyndigheterna. Om du reser från ett EU-land till ett annat måste du meddela detta i båda länderna. Annars kan tulltjänstemännen beslagta det medhavda beloppet eller tillämpa andra påföljder. Kom ihåg att tullmyndigheterna kan utföra personliga undersökningar.

Begränsningar för transport av alkohol, tobak och pengar över gränserna inom EU finns på den Europiska Unionens hemsida.

Förbjudna föremål

Beväpnade personer får inte resa med civila luftfartyg om de inte reser i enlighet med de särskilda rättsliga bestämmelser som gäller i Tjeckien eller om de inte har en explicit auktorisering att göra det eller ett tillstånd som utfärdats av inrikesministeriet. Export, import och transitering av vapen och ammunition regleras och förbjuds enligt Lag nr. 119/2002 Coll. gällande skjutvapen och ammunition, i dess ändrade lydelse. Passagerare måste tillkännage skjutvapen eller ammunition till flygbolaget och Tjeckiens polis innan de reser. Säkerhetskontrollerna av tillkännagivna vapen och ammunition, inklusive de kontroller som utförs av Tjeckiens polis, utförs i allmänhet vid incheckningsdisken för överdimensionerat bagage i den lämpliga terminalen.

Tillåtna föremål att bära med sig i kabin- eller incheckat bagage

Föremål Kabin Bagage Incheckat Bagage
Bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner, kameror, musikspelare OK OK
Vätskor, aerosoler och geler i behållare med en volym av högst 100 ml OK OK
Flytande mediciner, barnmat i kvantiteter nödvändiga för flygningsperioden OK OK
Knivar och saxar med blad kortare än 6 cm (gäller ej taktiska-, strids-, jakt- och icke-standard typer av knivar) OK OK
Arbetsverktyg (borrar, hammare, skruvmejslar, skiftnycklar etc.), medicinsk utrustning NEJ OK
Skjutvapen och imitationsskjutvapen (paintballpistoler, airsoftpistoler, startpistoler, gaspistoler etc.), ammunition NEJ OK
Hockey klubbor, fiskespön, paddlar, golfklubbor, skidstavar NEJ OK
Sprängämnen eller improviserade sprängladdningar, detonatorer, konsument pyroteknik NEJ NEJ
Syror, frätande ämnen, brandfarliga ämnen, elektriska tändare NEJ NEJ
Tryckbehållare och gaser av alla slag (t.ex. propan och butanblandningar, självförsvarsspray). NEJ NEJ
Giftiga eller smittsamma ämnen, radioaktiva ämnen, brandfarliga fasta och flytande ämnen, repellerande medel. NEJ NEJ
Litiumbatterier och anordningar som innehåller litiumbatterier JA NEJ