Reser under undantagstillståndet. Tjeckiens regeringsdekret gäller från och med den 16 mars 2020

Tjecker får inte resa; utlänningar får inte komma till Tjeckien

– Förbud mot att resa in på Tjeckiens territorium för alla utlänningar, med undantag för utlänningar med permanent eller tillfällig (över 90 dagar lång) hemvist i Tjeckien.

– Förbud mot att resa utomlands för alla tjeckiska medborgare och utlänningar med permanent eller tillfällig (över 90 dagar lång) hemvist i Tjeckien.

Om du är föremål för nämnda åtgärder, ska du inte resa till Václav Havel flygplats i Prag.

Vi rekommenderar att du kontaktar ditt flygbolag eller din biljettagent angående en alternativ lösning. Dekretet är giltigt i 30 dagar och kan förlängas.

För att läsa mer om undantag från reserestriktioner, besök inrikesministeriet på Tjeckiens webbplats.