Passenger RightsNekad bordning

Du kan vara berättigad till en kompensation på mellan €125 och €600 beroende på flygavstånd och förseningar som uppstår när du omdirigeras.

 

Långa förseningar

Du kan begära en återbetalning av din biljett om förseningen överstiger fem timmar, men enbart om du bestämmer dig för att inte resa.

 

Inställning

Ekonomisk kompensation utgår inte om du informerades 14 dagar innan flygningen, eller omdirigerades nära dina ursprungliga tider, eller om flygbolaget kan bevisa att inställningen orsakades av extraordinära omständigheter.

 

Assistans från flygbolagen

Beroende på omständigheterna, om du nekades bordning eller om ditt flyg ställs in eller försenas, kan du vara berättigad att erhålla assistans (catering, kommunikationer och övernattning vid behov). I händelse av nekad ombordstigning eller inställning, kan du erbjudas alternativet att fortstätta din resa eller få tillbaka pengarna för din biljett.

 

Minskad rörlighet

Rörelsehindrade personer och passagerare med minskad rörlighet skyddas från diskriminering och, från 26:e juli 2008, kan förlita sig på lämplig assitans (under vissa villkor) för att hjälpa dem genom alla EU-flygplatser.

 

Flygbolagets identitet

Du måste i förväg informeras om vilket flybolag som flyger dig. Flygbolag som beslutas vara osäkra bannlyses eller begränsas inom EU. De listas på: http://air-ban.europa.eu

 

Ansvar

Flygbolag kan hållas ansvariga för skador som uppstår på grund av förseningar (begränsat till ± €4 800), för skador på och förlust av bagage (begränsat till ± €1 200) och för personskador eller dödsfall vid olyckor. Men, flygbolag ska inte hållas ansvariga om de har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skador eller om det varit omöjligt att vidta sådana åtgärder.

 

Paketresor

Anordnare av paketresor måste ge korrekt information gällande den bokade semestern, åtlyda kontraktuella skyldigheter och skydda passagerare i händelse av oranisatörens obestånd.