Prag Lufthavns Historie

Tjekkoslovakiet, idag Tjekkiet, var en af Europas ledende pionerer inden for civil luftfart, og er i tidens løb blevet en del af et højteknologist transportsystem. Prag-Ruzyně lufthavnen begyndte sin virksomhed den 5. April 1937, men Tjekkoslovakisk civil luftfart startede fra den militære lufthavn, Prag-Kbely i 1919. I midten af 1930’erne, besluttede regeringen at bygge en ny civil lufthavn i Ruzyně, grundet Kbely lufthavnens manglende kapacitet. Nogle af de væsentlige priser som Prag-Ruzyně lufthavnen har modtaget, inkluderer et diplom og en guldmedalje, modtaget i 1937, ved en internationale kunst- og teknik-udstilling i Paris (Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, også kendt som Verdensudstillingen i Paris 1937) for den tekniske udformning af hovedbygningen, primært arkitekturen i check-in bygningen (idag kendt som Terminal 1), designet af arkitekt A. Beneš. Andre priser er blevet givet for modernisering i forbindelse forskellige udviklingsfaser i lufthavnen.

Alle disse faktorer har medvirket til en øget interesse fra mange luftfartsselskaber, i at bruge lufthavnen i Prag. Lufthavnen kan prale af en førsteklasses placering i forhold til bymidten i Prag, og dens placering i hjertet af Europa. Derudover giver Ruzyně-området mulighed for yderligere udvidelser af lufthavnen, i takt med at efterspørgslen for kapacitet stiger. Lufthavnen tjener som et knudepunkt i det trans-Europæiske lufthavnsnetværk. Det er klart, at politiske og økonomiske forandringer har påvirket lufthavnen i dens 70-års levetid. Mange nye luftfartsselskaber er kommet til, mens andre er ophørt med at eksistere i denne periode. Ti forskellige virksomheder har været ansvarlige for lufthavnens drift i denne periode, herunder ny-opførelse og udvikling. Indtil 1990’erne var der et gab på to eller tre årtier, før en omfattende modernisering af Prag-Ruzyně lufthavnen startede, for at møde behovene for udevidet kapacitet. Siden da, er lufthavnen løbende blevet moderniseret, og har udviklet sig til en af Europas førende lufthavne.

Old airport control tower (12 October 1945)

Landingsbaner

Lufthavnen har to landingsbaner, der er i brug: 06/24 og 13/31. Den gamle landingsbane 04/22 bruges ikke længere. Den mest brugte landingsbane er 24, da vinden mestendels kommer fra Vest. Landingsbane 31 bruges også ofte. Landingsbane 06 bruges sjældent, mens landingsbane 13 kun bruges i særlige tilfælde.

Yderligere Udvikling

Over de seneste år (siden 2005), har lufthavnen nået sin maksimum kapacitet, og det overvejes derfor at udvide den. Ud over den almindelige vedligeholdelse af de eksisterende landingsbaner, påbegyndte lufthavnen i Prag forberedelserne til a bygge en ny landingsbane, parallelt med 06/24 landingsbanen. Konstuktionen forventes at koste mellem 5-7 mia. Koruna, og planlægges startet i 2007. Den nye landingsbane 06R/24L (også kaldet BIS landingsbanen) vil blive taget i brug i 2010. Den er over 3500 meter lang. Beliggende 1500 meter sydøst for den nuværende hovedlandingsbane, tillader 24L landing og afgang i dårlige vejrforhold, da den er udstyret med et kategori III ILS-system. Lufthavnen i Prag har meldt ud, at den nye landingsbane, ud over at øge lufthavnens kapacitet, vil reducere støjen over nogle tæt bebyggede områder i Prag ganske betragteligt. Dette opnås ved at reorganisere lufthavnstrafikken og forskyde trafik-korridorerne after de to parallelle landingsbaner tages i brug. Udsigten til den øgede trafik, fik mange beboere i forstæderne til lufthavnen til at rejse protester. En lokal afstemning blev afholdt i to af Prag’s forstæder – Nebušice og Přední Kopanina – den 6. November 2004. Den resulterede i, at de lokale myndigheder blev givet mandat til aktivt at modarbejde opførelsen af den parallelle landingsbane.

Developement