För att säkerställa en smidig incheckningsprocess, kontrollerar Prags flygplats varje bagagekolli som hanteras. Det finns ingen internationell standard som föreskriver storlek och dimensioner av incheckat och handbagage. Regler och förordningar varierar för varje enskilt flygbolag, precis som reglerna för olika reseklasser, resmål och avstånd. Kontakta din operatör för ytterligare information.

Incheckat bagage

Passagerare med bagage för incheckning påbörjar sin resa genom flygplatsen vid en incheckningsdisk. Du finner numret på den incheckningsdisk som hanterar ditt flyg, eller flyg som trafikeras av operatören, på informationstavlan. Gå till disken för att lämna ditt bagage. Villkoren för ditt incheckade bagage framgår av din biljett och informationsmaterial publicerat av ditt flygbolag. Kontrollera uppgifterna i förväg. Bagagevillkoren varierar för enskilda flygoperatörer.

Kabinbagage

De flesta flygbolag tillåter passagerare att ta ombord handbagage. Vänligen kontrollera villkoren för handbagage med din operatör, då gränserna varierar för enskilda lufttrafikföretag.

För att uppfylla säkerhetskraven bör du noggrant kontrollera allt handbagage.

Transporttips för bagage

 • Använd bagagetaggar med namn och adress, telefonnummer är valfritt, på alla väskor.
 • Packa värdesaker, viktiga dokument och medicinering i handbagage.
 • Lås och slå möjligen in dina väskor.
 • Ta bort namn- och bagagetaggar från tidigare resor för att förhindra risken för felleverans.

Förbjudna/tillåtna objekt i bagaget

I de flesta fall kan du transportera föremål som är förbjudna för transport i kabinen i ditt incheckade bagage. Det är dock förbjudet att transporta sprängämnen, brandfarliga och brännbara ämnen samt anordningar som utgör risk för passagerarnas och besättningens hälsa eller flygplanssäkerheten.

Artiklar förbjudna att transportera i incheckat bagage

 • Ammunition
 • Stubintråd
 • Sprängkapslar och tändningsanordningar
 • Minor, granater och annan militär utrustning som innehåller explosiva varor
 • Fyrverkerier och annan pyroteknisk utrustning
 • Rökbomber och rökgranater, dynamit
 • Krut och plastiska sprängämnen

Vi rekommenderar att du noggrant läser listan över objekt som förbjudna från transport i det incheckade bagaget innan du påbörjar din resa – tillgänglig för nedladdning här.

Transport av skjutvapen och ammunition

Transport av beväpnade personer är förbjudet ombord civilflyget, med undantag av transport av beväpnade personer enligt en särskild rättslig förordning giltig i Tjeckien, eller en transport som omfattas av särskilt godkännande eller tillstånd från inrikesdepartementet. Export, import och genomresa för skjutvapen och ammunition regleras genom lag nummer 119/2002 om skjutvapen och ammunition, i dess ändrade lydelse.

Passagerare är förpliktigade att i förväg deklarera transport av skjutvapen och ammunition till både operatören och polisen i Tjeckien. Säkerhetskontroll av deklarerade skjutvapen och ammunition, samt inspektion av polisen i Tjeckien, utförs ofta vid disken för specialbagage i respektive terminalbyggnad.

Invändig kontroll av incheckat bagage

I linje med nuvarande EU-lagstiftning utför säkerhetspersonal invändig kontroll av incheckat bagage, för att öka passagerarnas säkerhet. Som en del av processen, kan valda bagagekollin öppnas och fysiskt kontrolleras för spårämnen av sprängämnen. Förfarandet genomförs för att skydda passagerare och förhindra lastning av sprängämnen i flygplanets lastrum.

Förfarande vid fysiska kontroller

Fysiska kontroller omfattas av mycket strikta säkerhetsåtgärder. Tack vare samarbete med bagagetillverkare och tillverkare av säkerhetslås, kan flygplatspersonal öppna de flesta bagage utan att skada dem.

Hela processen sker under kontinuerlig kameraövervakning och detaljerade register förs över varje inspektion.

En anteckning placeras i varje inspekterat bagagekolli med en beskrivning av inspektionen samt instruktioner för vidare steg, om det behövs.

Passagerarna informeras att deras bagage har kontrollerats med en skyddande folie och markeringstejp som säkrar bagaget efter kontrollen.

Åtgärder som skall vidtas vid bagageskada

Vissa sätt att säkra bagage (integrerade bagagelås utan TSA) kan orsaka skada vid öppningsprocessen. Om ett bagage inte får vara låsas efter inspektionen, ska det säkras med hjälp av säkerhetsremmar märkta med Prags flygplats-logotyp bredvid skyddsfolien.

Vi ber passagerare kontakta bagagedisken för klagomålshantering vid sin slutdestination om deras bagage skadas i transport, och att fylla i en skaderapport med hjälp av personalen. Rapporten kommer att innehålla ett referensnummer och kontaktuppgifter för vidare uppföljning med din flygoperatör. Om du väljer att begära skadestånd vid ett senare datum (t.ex. om du märker skadan efter att du redan har lämnat flygplatsen), måste du kontakta operatören direkt, men inte senare än sju dagar från datum för din flygresa (i linje med rådets förordning (EG) nr 2027/97 ).

Förhindra skador på bagage

För att förhindra att bagage skadas under identifieringsprocessen för explosiva spårämnen (ETD), vänligen säkra ditt bagage med TSA-lås (markerat med en röd diamantsymbol) eller andra alternativ för att säkra bagage, såsom inplastning eller vanliga hänglås som kan skäras utan att bagaget skadas.