Deklarera varor till tullen

Ankomster från länder utanför EU

Vid import av varor från länder utanför EU gäller kvantitetsgränser. Följande kategorier ingår

– Varor som ibland importeras för personligt bruk eller familjebruk av resenärer och varor som är avsedda som presenter,

– Tobaksvaror.

– Alkoholhaltiga drycker.

– Mediciner.

Begränsningar för import, export och/eller genomresa enligt särskilda bestämmelser gäller för

– Veterinära varor och djur.

– Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

– vapen, ammunition, explosiva ämnen,

– Droger

– växtdelar och varor av vegetabiliskt ursprung,

– Finansiella instrument.

 

Ankomster från EU-länder

Vid import av varor från EU-länder gäller kvantitetsgränser för utvalda varor (undantagna från punktskatt)

– Tobaks- och tobaksvaror.

– Alkohol och alkoholhaltiga drycker.

Eventuella begränsningar av transporten av alkohol, tobak och kontanter över gränserna inom EU finns på EU:s webbplats.

Importbegränsningar gäller för

– Droger

– resa med husdjur till Tjeckien från andra EU-länder

– Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

 

Kassakontroller

En resenär som reser in i eller lämnar Tjeckien är skyldig att skriftligen deklarera för tullkontoret import eller export av: giltiga sedlar och mynt, resecheckar, finansiella postväxlar som kan omvandlas till kontanter i tjeckiska eller utländska valutor, om deras sammanlagda värde överstiger €10 000.

Om du reser från ett EU-land till ett annat måste du rapportera detta i båda länderna. I annat fall får tulltjänstemännen beslagta det transporterade beloppet. Kom ihåg att tullmyndigheterna kan göra personliga sökningar.