Prags flygplats är uppdelad i Terminal 1 (där flyg till länder utanför Schengenområdet checkas in) och Terminal 2 (där flyg till länder i Schengenområdet checkas in). Därför krävs obligatoriska resedokument utifrån din slutdestination. Innan varje resa rekommenderar vi att du noga läser genom villkoren för inresa till respektive stat för att ta reda på om du behöver visum eller andra tillstånd. Du kan också behöva kontrollera kraven för passets giltighet eftersom vissa länder kräver att du har minst sex månaders giltighetstid på passet. Du kan nekas ombordstigning om du ej kan uppvisa erforderligt visum vid incheckningen.

Flyg till Schengenområdet

Schengenområdet omfattar alla medlemsstater i Europeiska unionen (och deras utomeuropeiska territorier) exklusive Bulgarien, Rumänien, Irland, Cypern och Kroatien. Dessutom omfattar Schengenområdet även Island och Norge, som inte är EU-medlemmar. Schengensystemet garanterar fri rörlighet för personer, därför är det nödvändigt att ha ett ID-kort med dig och inga andra visum eller tillstånd krävs.

Schengenområdet omfattar inte per automatik alla medlemsstaters utomeuropeiska territorier. De portugisiska Azorerna, spanska Kanarieöarna och exklaverna Ceuta och Melilla i Afrika ingår. Å andra sidan, inte alla franska utomeuropeiska territorier, norska Svalbard, det danska autonoma territoriet på Grönland och Färöarna (de är inte ens en del av EU), eller de utomeuropeiska holländska autonoma regionerna Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba och Sint Eustatius ingår.

För mer detaljerad information om de länder som ingår i Schengenområdet, se denna länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area

Flyg utanför Schengenområdet

För flyg utanför Schengenområdet (som checkas in från Terminal 1), måste du också ha ett giltigt pass med dig (med undantag för stater som tillåter inresa till deras territorium med endast ID-kort). Efter incheckning och kontroll av boardingpass av valideraren, följer passkontrollen. Säkerhetskontroll utförs direkt vid gaten.

Vid resa till vissa länder måste du också ha ett visum som varierar beroende på längd och syftet med vistelsen i den givna staten. Kontrollera alltid de särskilda villkoren för tillträde till territoriet för staten innan avresa med din lokala ambassad eller med av utrikesministeriet i Tjeckien.