Preču deklarēšana muitā

Ierašanās no valstīm ārpus ES

Importējot preces no valstīm ārpus ES, tiek piemēroti daudzuma ierobežojumi. Ir iekļautas šādas kategorijas

– preces, ko reizēm ieved ceļotāju personiskai vai ģimenes lietošanai, un preces, kas paredzētas kā dāvanas,

– tabakas izstrādājumi,

– alkoholiskie dzērieni,

– zāles.

Ierobežojumi attiecībā uz importu, eksportu un/vai tranzītu saskaņā ar īpašiem noteikumiem attiecas uz

– veterinārās preces un dzīvnieki,

– Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas faunas un floras sugām (CITES),

– ieroči, munīcija, sprāgstvielas,

– narkotikas,

– augu daļas un augu izcelsmes preces,

– finanšu instrumenti.

Ierašanās no ES valstīm

Importējot preces no ES valstīm, izvēlētajām precēm tiek piemēroti daudzuma ierobežojumi (atbrīvots no akcīzes nodokļa)

– tabaka un tabakas izstrādājumi,

– alkohols un alkoholiskie dzērieni.

Jebkuri ierobežojumi alkohola, tabakas un skaidras naudas pārvadāšanai pāri ES robežām ir atrodami Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.

Importa ierobežojumi attiecas uz

– narkotikas,

– ceļošana ar mājdzīvniekiem uz Čehiju no citām ES valstīm

– Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas faunas un floras sugām (CITES).

Skaidras naudas kontrole

Ceļotājam, kas ieceļo Čehijas Republikā vai izbrauc no tās, ir pienākums muitas iestādei rakstiski deklarēt derīgu banknošu un monētu, ceļojumu čeku, skaidrā naudā konvertējamu finanšu pārvedumu Čehijas vai ārvalstu valūtās ievešanu vai izvešanu, ja to kopējā vērtība pārsniedz 10 eiro. 000.

Ja ceļojat no vienas ES valsts uz citu, jums par to ir jāziņo abās valstīs. Pretējā gadījumā muitas darbinieki var konfiscēt pārvadāto summu. Atcerieties, ka muitas iestādes var veikt personas kratīšanu.