Aangifte van goederen bij de douane

Aankomst vanuit niet-EU-landen

Bij de invoer van goederen uit niet-EU-landen zijn kwantitatieve beperkingen van toepassing. De volgende categorieën van producten zijn opgenomen

– goederen die af en toe worden ingevoerd voor persoonlijk of gezinsgebruik van reizigers, en goederen die bedoeld zijn als geschenk,

– tabak producten,

– alcoholische dranken,

– medicijnen.

Beperkingen met betrekking tot invoer, uitvoer en/of doorvoer in het kader van bijzondere regelingen zijn van toepassing op

– veterinaire goederen en dieren,

– de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES),

– wapens, munitie, explosieve materialen,

– medicijnen,

– delen van planten en goederen van plantaardige oorsprong,,

– financiële middelen.

 

Aankomst vanuit EU-landen

Bij de invoer van goederen uit EU-landen gelden kwantitatieve beperkingen voor geselecteerde goederen (vrijgesteld van accijnzen).

– tabak producten,

– alcoholische dranken.

Eventuele beperkingen op het vervoer van alcohol, tabak en contant geld over de grenzen van de EU zijn te vinden op de website van de Europese Unie.

De invoerbeperkingen zijn van toepassing op

– medicijnen,

– reizen met huisdieren naar Tsjechië vanuit andere EU-landen

– de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

 

Controles op contant geld

Een reiziger die de Tsjechische Republiek binnenkomt of verlaat, is verplicht bij het douanekantoor schriftelijk aangifte te doen van de in- of uitvoer van: geldige bankbiljetten en munten, reischeques, financiële postwissels die kunnen worden omgezet in contanten in Tsjechische of buitenlandse valuta, indien de totale waarde daarvan meer dan 10 000 euro bedraagt.

Als u van het ene EU-land naar het andere reist, moet u dit in beide landen melden. Anders kunnen de douanebeambten het vervoerde bedrag in beslag nemen. Vergeet niet dat de douaneautoriteiten gemachtigd zijn persoonlijke visitaties uit te voeren.