Angivelse af varer til told

Ankomster fra ikke-EU lande

Ved import af varer fra lande udenfor EU, så gælder mængdebegrænsninger. Følgende kategorier er inkluderet

 • Varer lejlighedsvist importeret til personligt eller familiebrug for rejsende, og varer beregnet som gaver,
 • Tobaksprodukter
 • Alkohol drikkevarer

Restriktioner vedrørende import, eksport og/eller transit under særlige regulativer gælder for

 • Veterinære varer og dyr,
 • konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter (CITES)
 • våben, ammunition, eksplosive materialer,
 • narko,
 • plantedele og varer der kommer fra planter,
 • finansielle instrumenter.

Ankomster fra EU-lande

Når der importeres varer fra EU-lande, så gælder mængdebegrænsninger for udvalgte varer (fritaget for punktafgift)

 • tobak og tobaksprodukter
 • alkohol og alkohol drikkevarer

Enhver begrænsning på transport af alkohol, tobak og kontanter på tværs af grænser inden for EU, kan findes på den Europæiske Unions webside.

Importbegrænsninger gælder for

 • narko
 • rejse med kæledyr til Tjekkiet fra andre EU-lande
 • konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter (CITES)

Kontant kontroller

En rejsende, som ankommer til eller rejser fra Tjekkiet, er forpligtet til skriftligt at give toldkontoret  besked om import eller eksport af: gyldige pengesedler og mønter, rejsechecks, finansielle pengeordrer som kan konverteres til kontanter i tjekkisk eller fremmed valuta, hvis den samlede værdi overstiger €10.000.

Hvis du rejser fra et EU-land til et andet, så skal du rapportere dette i begge lande. Ellers kan toldansatte konfiskere det medbragte beløb. Husk at toldmyndighederne kan gennemføre kropsvisitationer.