Klarere varer i tollen

Ankomster fra land utenfor EU

For import av varer fra land utenfor EU gjelder mengdegrenser. Følgende kategorier er underlagt grenser

– varer som den reisende innimellom importerer for personlig bruk samt varer som er ment som gaver,

– tobakksprodukter,

– alkoholholdige drikkevarer,

– legemidler.

Begrensninger i henhold til spesielle forskrifter angående import, eksport og/eller transitt gjelder for

– veterinærvarer og dyr,

– Washington-konvensjonen for handel med ville dyr og planter (CITES),

– våpen, ammunisjon, eksplosivt materiale,

– legemidler,

– deler av planter og varer med planteopprinnelse,

– finansielle instrumenter.

 

Ankomster fra EU-land

Ved import av varer fra EU-land gjelder mengdegrenser for utvalgte varer (unntatt særavgift)

– tobakk og tobakksprodukter,

– alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Eventuelle grenser for transport av alkohol, tobakk og kontanter over landegrensene innenfor EU finner du på EU sitt nettsted.

Importbegrensninger gjelder for

– legemidler,

– reiser med kjæledyr til Tsjekkia fra andre EU-land

– Washington-konvensjonen for handel med ville dyr og planter (CITES).

 

Kontantkontroll

En reisende som ankommer eller drar ut av Tsjekkia er forpliktet til å skriftlig deklarere import eller eksport til tollstedet av: gyldige sedler og mynter, reisesjekker og postanvisninger som kan omsettes til kontanter i tsjekkisk eller utenlandsk valuta dersom den samlede verdien overstiger €10 000.

Hvis du reiser fra et EU-land til et annet, må du rapportere dette i begge land. Ellers kan tollerne ta beslag i det beløpet som innføres. Husk at tollmyndighetene kan gjennomføre kroppsvisitering.