Carinsko deklariranje robe

Dolasci iz zemalja koje nisu članice EU

Kod uvoza robe iz zemalja koje nisu članice Europske Unije primjenjuju se ograničenja na količinu. Sljedeće kategorije su uključene

– roba koja se povremeno uvozi za osobno ili obiteljsko korištenje putnika, i roba namijenjena kao poklon,

– duhanski proizvodi,

– alkoholna pića,

– lijekovi.

Ograničenja koja se odnose na uvoz, izvoz i/ili tranzit primjenjuju se pod posebnim propisima na

– veterinarsku robu i životinje,

– Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES),

– oružje, municiju, eksplozivne materijale,

– lijekove,

– dijelove biljaka i dobra biljnog podrijetla,

– financijske instrumente.

 

Dolasci iz zemalja članica EU

Prilikom uvoza robe iz zemalja Europske unije primjenjuju se ograničenja na količinu za odabranu robu (oslobođenu trošarine)

– duhan i duhanski proizvodi,

– alkohol i alkoholna pića.

Sva ograničenja na transport alkohola, duhana i gotovine preko granica unutar EU-a mogu se pronaći na web stranici Europske Unije.

Ograničenja uvoza odnose se na

– lijekove,

– putovanja s kućnim ljubimcima u Češku iz drugih zemalja EU

– Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES).

 

Kontrola gotovine

Putnik koji dolazi ili odlazi iz Češke Republike dužan je pismeno prijaviti Carinskom uredu uvoz ili izvoz: valjanih novčanica i kovanica, putničkih čekova, novčanih naloga konvertibilnih u gotovinu u češkoj valuti ili stranim valutama, ukoliko njihova ukupna vrijednost prelazi 10.000€.

Ako putujete iz jedne zemlje članice EU u drugu, to morate prijaviti u obje države. U suprotnom, carinici vam mogu oduzeti preneseni iznos. Imajte na umu da carinska tijela mogu obavljati osobne pretrage.