Od kwietnia 2017 podróżujący mogą być częściej, niż zwykle, sprawdzani na lotnisku w Pradze. Poprzednio, torby sprawdzano pod kątem przewożenia zabronionych przedmiotów, ale teraz Twoja torba może zostać wybrana do losowego sprawdzenia, głównie w celu znalezienia potencjalnych materiałów wybuchowych.

Port lotniczy Praga wprowadza nowy system sprawdzania, który wprowadziło już wiele lotnisk na całym świecie. Teraz lotnisko może losowo wybierać torby do sprawdzenia pod kątem bomb, ładunków wybuchowych i śladów po nich.

Podróżujący z torbami, które trudno otworzyć, mogą mieć problemy. Twoja torba powinna mieć zamek TSA, który da się otworzyć bez użycia siły.

Jeśli nie masz TSA w torbie, pracownicy mogą ją otworzyć siłą. Otwarcie bagażu może zniszczyć torbę i uniemożliwić ponowne jej zamknięcie. W tym przypadku Twoja torba zostanie owinięta folią ochronną i pasami, które ją zamkną, podaje port lotniczy Praga.

Marika Janoušková, rzecznik lotniska, torby bez TSA stanowią mniej, niż 5% wszystkich toreb.

Kontrola przekazywana jest specjalistom, którzy skonsultowali się z producentami zamków w kwestii tego, jak otworzyć torbę bez niszczenia jej. Pracownicy otworzą torbę i pobiorą z wnętrza próbkę, która zostanie zbadana w poszukiwaniu materiałów wybuchowych. Proces ten zostanie przeprowadzony pod nadzorem CCTV i dowód z każdej procedury zostanie zachowany.

„Cały proces otwierania torby, przeprowadzania testów, analizowania wyników i zamknięcia torby zajmuje około 10 minut i jest przeprowadzany bez podróżującego w pomieszczeniu. Odprawa oraz następujące potem sprawdzanie podróżującego nie zostaną zaburzone,” mówi Milan Špaček, członek rady portu lotniczego Praga, odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Każdego dnia w ten sposób sprawdzane są dziesiątki toreb.

Podróżujący będzie wiedział, że torba była otwarta,  jeśli znajdzie na torbie taśmę.

Podróżujący dowie się, czy jego torba została sprawdzona, po tym, czy na jego torbie znajduje się taśma z informacją zamykająca torbę. Wewnątrz torby znajdzie się wiadomość z dalszymi informacjami i wszystkimi potrzebnymi instrukcjami.

Jeśli torba zostanie uszkodzona podczas sprawdzania, podróżujący musi dochodzić odszkodowania w odpowiednim miejscu po dotarciu do miejsca docelowego. Musi wypełnić formularz w ciągu siedmiu dni od zauważenia uszkodzenia.

Do teraz, torby były otwierane po prześwietleniu, jeśli operatorzy zobaczyli coś podejrzanego w zawartości. Teraz torba może zostać otwarta nawet, jeśli nie wygląda podejrzanie.

Według Špaček, losowe sprawdzanie w poszukiwaniu materiałów wybuchowych nie jest niczym nowym i od lat jest stosowane na całym świecie. „Abyśmy mogli porównywać się z najbezpieczniejszymi lotniskami na świecie, musimy ciągle podwyższać standardy bezpieczeństwa i reagować na wydarzenia z całego świata. Port lotniczy Praga z każdym rokiem odwiedzany jest przez coraz większą liczbę podróżujących, więc musimy reagować na te zmiany poprzez podwyższanie standardów dotyczących sprawdzania toreb i ogólnego bezpieczeństwa,” wyjaśnia Špaček.

To nie jedyna niedogodność, która może spotkać podróżujących podczas przelotów. USA zakazało przewozu urządzeń elektronicznych na pokładach lotów z pewnych krajów i spekuluje się, że zakaz ten obejmie również loty z Europy.