Passenger Rights

Odmowa przyjęcia na pokład

Możesz mieć prawo do odszkodowania pomiędzy 125 € a 600 € w zależności od długości lotu i opóźnień, gdy nastąpiły.

 

Duże opóźnienia

Możesz zażądać zwrotu biletu, jeśli opóźnienie przekracza pięć godzin, ale tylko wtedy, gdy nie zdecydujesz się podróżować.

 

Anulowanie

Rekompensata finansowa jest wynikiem, chyba że zostałeś poinformowany 14 dni przed lotem lub zostałeś przekierowany blisko oryginalnego czasu, a linia lotnicza może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

 

Pomoc udzielana przez linie lotnicze

W zależności od okoliczności, jeśli odmówiono przyjęcia na pokład lub Twój lot został odwołany lub opóźniony, możesz być uprawniony do otrzymania pomocy (wyżywienie, komunikację i nocleg w razie potrzeby). W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania, może zostać zaoferowana możliwość kontynuowania podróży lub zwrotu biletu.

 

Ograniczona sprawność ruchowa

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są chronione przed dyskryminacją, a od 26 lipca 2008 r., mogą liczyć na odpowiednią pomoc (pod pewnymi warunkami), aby uzyskac pomoc we wszystkich portach lotniczych UE.

 

Identyfikacja linii lotniczej

Musisz być informowany z wyprzedzeniem, która linia lotnicza obsługuje lot. Linie lotnicze uznane za niebezpieczne są zakazane lub ograniczone w Unii Europejskiej. Są one wymienione na: http://air-ban.europa.eu

 

Odpowiedzialność

Linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia (ograniczone do ± € 4 800), za uszkodzenia i utraty bagażu (ograniczone do ± € 1 200) i obrażenia lub śmierć w wypadku. Jednak linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli podjęły wszelkie możliwe środki w celu uniknięcia szkody lub nie miały możliwości podjęcia takich środków.

 

Pakiet wakacyjny

Pakiet touroperatorów musi mieć dokładne informacje na temat rezerwacji wypoczynku, wykonania zobowiązań umownych i ochrony pasażerów w przypadku niewypłacalności organizatora.