Passenger RightsNektet Boarding

Du kan ha rett til erstatning på mellom 125 og  600 Euro avhengig av flydistanse og forsinkelser som oppstår når/hvis omdirigert.

 

Lange Forsinkelser

Du kan be om en refusjon av billettprisen hvis forsinkelsen overstiger fem timer, men bare hvis du bestemmer deg for ikke å reise.

 

Avbestilling

Økonomisk kompensasjon er gyldig med mindre du ble informert 14 dager før flyturen, eller ble omdirigert nær den opprinnelige oppsatte tiden, eller flyselskapet kan bevise at kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter.

 

Assistanse Fra Flyselskaper

Avhengig av omstendighetene, hvis du blir nektet ombordstigning eller flyet er kansellert eller forsinket, kan du ha rett til å motta hjelp (catering, kommunikasjon og en overnatting hvis nødvendig). I tilfelle av nektet ombordstigning eller kansellering, kan du bli tilbudt muligheten til å fortsette turen eller motta refusjon av billetten.

 

Redusert mobilitet

Funksjonshemmede og passasjerer med redusert mobilitet er beskyttet mot diskriminering, og fra 26. juli 2008, kan regne med egnet bistand (under visse betingelser) for å hjelpe dem gjennom alle flyplasser i EU.

 

Identifisering Av Flyselskapet

Du skal på forhånd informeres om hvilket flyselskap som utfører flygningen. Flyselskaper funnet å være utrygge er forbudt eller begrenset innenfor EU. De er oppført på: http://air-ban.europa.eu

 

Ansvar

Flyselskapene kan holdes ansvarlig for skader som følge av forsinkelser (begrenset til ± 4800 Euro), for skade og tap av bagasje (begrenset til ± 1200 Euro) og for skade eller død i ulykker. Imidlertidig, skal flyselskapene ikke holdes ansvarlig dersom de har gjort alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det var umulig å ta slike forholdsregler.

 

Pakketurer

Pakketurarrangører må gi nøyaktig informasjon om ferien som er bestilt, overholde kontraktsmessige forpliktelser og beskytte passasjerene i tilfelle arrangørens insolvens.