Passenger RightsIekāpšana liegta

Jums var būt tiesības uz kompensāciju no €125 līdz €600 atkarībā no lidojuma attāluma un aizkavēšanās, kas radusies, mainot maršrutu.

Ilgas kavēšanās

Jūs varat pieprasīt atmaksāt biļeti, ja kavēšanās pārsniedz piecas stundas, taču tikai tad, ja nolemjat nebraukt.

Atcelšana

Finansiāla kompensācija ir jāmaksā, ja vien jūs neesat informēts 14 dienas pirms lidojuma vai tikāt mainīts jūsu sākotnējam laikam, vai arī aviokompānija var pierādīt, ka ārkārtēji apstākļi izraisīja lidojuma atcelšanu.

Aviokompāniju palīdzība

Atkarībā no apstākļiem, ja jums tiek atteikta iekāpšana vai jūsu lidojums tiek atcelts vai aizkavēts, jums var būt tiesības saņemt palīdzību (ēdināšanu, saziņu un, ja nepieciešams, nakšņošanu). Iekāpšanas atteikuma vai atcelšanas gadījumā jums var tikt piedāvāta iespēja turpināt ceļojumu vai atmaksāt biļeti.

Samazināta mobilitāte

Personas ar invaliditāti un pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir aizsargāti pret diskrimināciju, un no 2008. gada 26. jūlija viņi var paļauties uz atbilstošu palīdzību (ar noteiktiem nosacījumiem), lai palīdzētu viņiem visās ES lidostās.

Aviokompānijas identitāte

Jums ir iepriekš jāinformē, kura aviokompānija apkalpo jūsu lidojumu. Aviokompānijas, kas atzītas par nedrošām, ir aizliegtas vai ierobežotas Eiropas Savienībā. Tie ir norādīti tīmekļa vietnē ec.europa.eu .

Atbildība

Aviokompānijas var saukt pie atbildības par zaudējumiem, kas radušies kavēšanās rezultātā (līdz ± 4 800 eiro), par bagāžas bojājumiem un nozaudēšanu (līdz ± 1 200 eiro) un par ievainojumiem vai nāvi negadījumos. Tomēr aviokompānijas neuzņemas atbildību, ja tās ir veikušas visus saprātīgos pasākumus, lai izvairītos no zaudējumiem, vai ja šādus pasākumus nebija iespējams veikt.

Komplekss atvaļinājums

Komplekso ceļojumu rīkotājiem ir jāsniedz precīza informācija par rezervēto brīvdienu, jāievēro līgumsaistības un jāaizsargā pasažieri organizatora maksātnespējas gadījumā.