For å sikre en smidig innsjekkingsprosess inspiserer Praha Lufthavn hver eneste bagasjeenhet. Det finnes ingen internasjonal standard som angir størrelse og dimensjon på innsjekket bagasje eller håndbagasje. Reglene og forskriftene varierer fra det ene flyselskapet til det andre og kan avhenge av reiseklasse, destinasjon og reisedistanse. Ta kontakt med ditt flyselskap for mer informasjon.

Innsjekket Bagasje

Passasjerer med bagasje som skal sjekkes inn starter reisen ved innsjekkingsskranken på flyplassen. På informasjonstavlen finner du nummeret på den skranken som håndterer innsjekkingen til din flyavgang, og det er her du leverer fra deg bagasjen din. Størrelse- og vektbegrensninger på bagasje fastsettes av hvert enkelt flyselskap.

Håndbagasje

De fleste flyselskapene gir passasjerene tillatelse til å bringe med seg håndbagasje inn i kabinen. Sjekk begrensningene på håndbagasje hos ditt flyselskap ettersom dette kan variere fra selskap til selskap.

Du bør sjekke håndbagasjen din grundig for å være sikker på at du overholder sikkerhetsbestemmelsene.

Tips for Bagasjetransport

 • Bruk bagasjemerker med navnet ditt og en adresse på alle bagasjeenheter. Telefonnummer er valgfritt.
 • Pakk verdisaker, viktige dokumenter og medisiner i hå
 • Lås bagasjen og pakk den inn om nø
 • Fjern navn og bagasjelapper fra tidligere reiser for å redusere risikoen for feillevering.

Tillatte/Forbudte Gjenstander i Bagasjen

I de fleste tilfeller kan du transportere gjenstander som ikke er tillatt i kabinen i den innsjekkede bagasjen. Det er imidlertid forbudt å transportere eksplosiver, brannfarlige og brennbare stoffer og gjenstander da dette kan utgjøre en risiko for passasjerenes og mannskapets helse samt flyets sikkerhet.

Forbudte Gjenstander i Innsjekket Bagasje

 • Ammunisjon
 • Detonerende Lunter
 • Detonatorer og Fenghetter
 • Miner, Granater og Annet Militært Utstyr Som Inneholder Eksplosiver
 • Fyrverkeri og Annet Pyroteknisk Utstyr
 • Røykbomber, Røykgranater og Dynamitt
 • Krutt og Plastiske Sprengstoffer

Vi anbefaler at du grundig leser gjennom listen over gjenstander som er forbudt for transport i innsjekket bagasje før du starter reisen. Last den ned her.

Transport av Skytevåpen og Ammunisjon

Transport av bevæpnede personer om bord i sivile fly er forbudt med mindre det gjelder transport av bevæpnede personer i henhold til en spesiell lovbestemmelse som er gyldig i Tsjekkia, eller hvis transporten er underlagt spesiell autorisasjon eller tillatelse fra Innenriksdepartementet. Eksport, import og gjennomreise av skytevåpen og ammunisjon er regulert av Lov Nr. 119/2002 om skytevåpen og ammunisjon, som endret.

Passasjerer er forpliktet til å forhåndsklarere transport av skytevåpen og ammunisjon til henholdsvis flyselskapet og politiet i Tsjekkia. Sikkerhetskontroll av forhåndsklarert skytevåpen og ammunisjon, inkludert inspeksjon fra tsjekkisk politi, utføres vanligvis innenfor området der skrankene for overdimensjonert bagasje befinner seg i terminalene.

Nærmere Kontroll av Innhold i Innsjekket Bagasje

I tråd med gjeldende EU-lovgivning utfører sikkerhetskontrollører kontroll på innsiden av innsjekket bagasje for å øke passasjerenes sikkerhet. Som et ledd i denne prosessen kan utvalgt bagasje bli åpnet og fysisk sjekket for sporstoffer av eksplosiver. Prosedyren har blitt innlemmet for å beskytte passasjerene og hindre lasting av eksplosiver i flyenes lasterom.

Forløpet av Fysiske Inspeksjoner

Fysiske inspeksjoner er gjenstand for svært strenge sikkerhetstiltak. Takket være et samarbeid med produsenter av kofferter og sikkerhetslåser kan flyplassarbeidere åpne de fleste bagasjetyper, uten å skade dem.

Hele prosessen foregår under konstant kameraovervåkning, og detaljerte opptak fra hver inspeksjon blir tatt vare på.

En beskjed legges ved all inspisert bagasje med en beskrivelse av inspeksjonen samt instruksjoner for videre tiltak om nødvendig.

Passasjerer kan se at bagasjen har vært gjennom en kontroll ettersom folie og merket teip brukes for å beskytte bagasjen etter kontrollen.

Fremgangsmåte ved Skade på Bagasje

Noen metoder for å sikre bagasje (integrerte bagasjelåser uten TSA) kan føre til at bagasjen blir skadet under åpningsprosessen. Hvis det ikke er mulig å låse bagasjen igjen etter inspeksjonen, vil den sikres med sikkerhetsstropper merket med logoen til Praha Lufthavn samt beskyttende folie.

Hvis skade har oppstått på bagasje under transport, ber vi passasjerene om å kontakte flyselskapets bagasjekontor og fylle ut en rapport i samråd med en skrankeansatt når de ankommer destinasjonen. Rapporten vil inneholde et referansenummer og kontaktdetaljer for videre kommunikasjon med flyselskapet. Hvis du vil melde fra om skade på et senere tidspunkt (for eksempel hvis du oppdager en skade etter at du har forlatt flyplassen), må du ta kontakt direkte med flyselskapet, men ikke senere enn syv dager etter ankomst (i tråd med Rådsforordning (EC) Nr. 2027/97).

Forhindre Skade på Bagasje

For å hindre skade på bagasjen under prosessen for søking etter spor av eksplosiver (ETD), bør du sikre den med TSA-låser (merket med et rødt diamantformet merke). Alternativt kan du pakke bagasjen inn i plast eller bruke en vanlig hengelås som ikke skader bagasjen når låsen klippes over.