For at sikre en problemfri tjek-ind proces, tjekker Prag Lufthavn al bagage før ind- og udrejser. Der findes ingen international standard, der angiver størrelser og dimensioner af indtjekket- og kabinebagage. Regler og forskrifterne som de enkelte luftfartsselskaber overholder, varierer, ligesom reglerne for forskellige rejseklasser, destinationer og afstande også kan variere på tværs af selskaber. Kontakt venligst dit flyselskab for yderligere information.

Indtjekket bagage

Passagerer med bagage der skal tjekkes ind, begynder deres rejse ved en check-in desk. Find nummeret på den check-in desk der opereres af dit rejse- eller flyselskab, og fortsæt hertil for at indtjekke din bagage. De gældende bagagegrænser findes på din billet samt i de informationsmaterialer som du har fået udleveret af dit flyselskab. Tjek venligst oplysningerne på forhånd. Husk på at bagagegrænserne for de enkelte luftfartsselskaber varierer.

Kabinebagage

De fleste flyselskaber lader passagerer medbringe kabinebagage. Tjek venligst grænserne for disse hos dit luftfartsselskab, da disse kan variere på tværs af selskaber.

For at følge alle sikkerhedsforanstaltninger, bør du altid kontrollere bagage du bringer om bord på flyet.

Transport tips til bagage

 • Brug bagage tags med dit navn og adresse på alle tasker og kufferter. Det er valgfrit at inkludere telefonnummer.
 • Tag værdigenstande, vigtige dokumenter, penge og medicin med om bord på flyet som kabinebagage.
 • Lås så vidt muligt alle tasker.
 • Fjern navneskilte og bagage tags fra tidligere rejser for at minimere chancen for, at dine kufferter ender det forkerte sted.

Forbudte genstande/Tilladt bagage

I de fleste tilfælde kan du transportere genstande som er forbudt i flykabinen i din indcheckede bagage. Dog er det forbudt at medbringe sprængstoffer, brændbare stoffer og andre midler som udgør en risiko for passagerernes og besætningsmedlemmernes sundhed og/eller flyets sikkerhed.

Forbudte genstande som ikke kan medbringes som indtjekket bagage

 • Ammunition
 • Detonerende sikringer
 • Detonatorer og tændingsenheder
 • Miner, granater og andet militært udstyr, der indeholder eksplosivstoffer
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske enheder
 • Røgbomber og røggranater, dynamit
 • Krudt- og plastikplosiver

Vi anbefaler at du omhyggeligt gennemlæser listen med genstande der er forbudte at medbringe som indtjekket bagage, inden du rejser – denne kan downloades her.

Transport af våben og ammunition

Transport af bevæbnede personer på civile luftfartøjer er forbudt, medmindre der er tale om transport af væbnede personer i henhold til en særlig lovbestemmelse som er gældende i Tjekkiet, eller en transport der er underlagt en speciel tilladelse fra indenrigsministeriet. Eksport, import og transit af skydevåben og ammunition er reguleret ved lov nr. 119/2002 Coll. om skydevåben og ammunition.

Passagererne er forpligtet at på forhånd opgive hvis de ønsker at transportere skydevåben og ammunition til henholdsvis luftfartsselskabet og Den Tjekkiske Republiks politi. Sikkerhedskontrollen af de deklarerede skydevåben og ammunition, herunder inspektion fra Tjekkiet, bliver sædvanligvis udført ved bagageområderne i den respektive terminalbygning.

Detektionskontrol af indtjekket bagage

I overensstemmelse med den nuværende gældende EU-lovgivning, udfører sikkerhedskontrolpersonale en såkaldt detekteringskontrol af al indtjekket bagage for at øge passagerernes sikkerhed. Som en del af delle proces, kan udvalgte tasker og kufferter åbnes og blive fysisk kontrolleret for sporstoffer af sprængstoffer. Proceduren er gennemført for at beskytte passagererne og forhindre transport af eksplosivstoffer i flylastrummene.

Fysisk inspektionsforløb

Fysiske inspektioner udføres under meget strenge sikkerhedsforanstaltninger. Takket være samarbejdet med bagagefabrikanter og producenter af sikkerhedslåse, er lufthavnspersonale i stand til at åbne de fleste kufferter og tasker uden at skade dem.

Hele processen foregår under konstant kameraovervågning, og detaljerede registreringer af hver inspektion overholdes.

En note bliver placeret i hvert stykke bagage med en beskrivelse af den udførte inspektion samt instruktioner til yderligere tin, hvis nødvendigt.

Passagerer bliver meddelt i tilfælde af at deres bagage undergår kontrol og kufferten vil blive beskyttet af en folie og mærket klæbebånd efter sikkerhedskontrollen er udført.

I tilfælde af at bagagen bliver beskadiget

Visse måder at sikre bagagen på (integrerede bagagelåse uden TSA) kan ende med at forårsage skader på kufferten under åbningsprocessen. Hvis et stykke bagage ikke kan låses efter inspektionen, bliver kufferten sikret ved hjælp af mærkesikkerhedsstropper med Prag Lufthavn logoet sammen med beskyttelsesfolien.

Vi beder passagerer om at kontakte de ansvarlige bagageautoriteter ved ankomst til den endelige destination, hvis bagagen bliver beskadiget under transport. Her skal der udfyldes en skaderapport som indeholder et referencenummer og kontaktoplysninger således at dit luftfartsselskab kan kontaktes. Hvis du beslutter at kræve erstatning på et senere tidspunkt (f.eks. hvis du opdager skaden efter at du har forladt lufthavnen), skal du direkte kontakte dit luftfartsselskab, dog senest syv dage efter din flyrejse (efter overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2027/97).

Forebyggelse af bagageskade

For at forhindre skader på din bagage under kontroltjekket, skal du sikre for at din bagage er udstyret med en TSA-lås (mærket med et rødt diamantskilt) eller andre låsemuligheder, enten ved at bruge en krympeindpakning eller en standard hængelås, som kan afskæres uden at skade bagagen.