Aby zapewnić sprawną odprawę, lotnisko w Pradze sprawdza każdą sztukę bagażu. Nie ma żadnych międzynarodowych norm określających rozmiar i wymiary bagażu rejestrowanego ani podręcznego. Zasady i przepisy stosowane przez linie lotnicze mogą różnić się od siebie, podobnie jak zasady obowiązujące dla podróżnych lotów różnych klas, miejsc docelowych i pokonywanych odległości. Skontaktuj się z operatorem swojego lotu, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Bagaż rejestrowany

Pasażerowie z bagażem do odprawienia rozpoczynają podróż przy punkcie odprawy na lotnisku. Znajdź numer stanowiska obsługującego Twój lot lub loty realizowane przez jego operatora na tablicy informacyjnej. Przejdź do stanowiska, aby zostawić tam swój bagaż. Limity dotyczące Twojego bagażu rejestrowanego możesz znaleźć na bilecie i w materiałach informacyjnych opublikowanych przez Twoją linię lotniczą. Sprawdź je z wyprzedzeniem. Limity dotyczące bagażów różnią się i zależą od przewoźników lotniczych.

Bagaż podręczy

Większość linii lotniczych zezwala pasażerom na wnoszenie rzeczy na pokład. Sprawdź limity swojego bagażu podręcznego u przewoźnika, gdyż limity bagażu podręcznego poszczególnych linii lotniczych mogą różni się od siebie.

Aby zachować bezpieczeństwo, wszystkie Twoje przedmioty bagażu podręcznego powinny być dokładnie sprawdzone.

Wskazówki dotyczące transportu bagażu

 • Używaj etykiet bagażowych ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem i opcjonalnie numerem telefonu, przyczepiając je do wszystkich sztuk bagażu.
 • Do bagażu podręcznego spakuj wszystkie cenne przedmioty, ważne dokumenty i leki.
 • Dobrze zamknij i ewentualnie owiń bagaż folią.
 • Usuń etykiety bagażowe z danymi z wcześniejszych podróży, aby zmniejszyć ryzyko błędnego dostarczenia bagażu.

Przedmioty zakazane/dozwolone w bagażu

W większości przypadków możesz transportować przedmioty objęte zakazem umieszczania w bagażu podręcznym w swoim bagażu rejestrowanym. Zabronione jest jednak przewożenie materiałów wybuchowych, substancji palnych i łatwopalnych oraz urządzeń, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pasażerów oraz załogi i/lub bezpieczeństwa samolotu.

Przedmioty, których transport w bagażu rejestrowanym jest zabroniony:

 • Amunicja
 • Spłonki
 • Detonatory i urządzenia zapłonowe
 • Miny, granaty i inny sprzęt wojskowy zawierający materiały wybuchowe
 • Fajerwerki i urządzenia pirotechniczne
 • Pociski dymne i naboje dymne, dynamity
 • Naboje dymne
 • Proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe

Zalecamy dokładnie zapoznać się z listą przedmiotów, których transport w bagażu rejestrowanym jest zakazany, zanim rozpoczniesz swoją podróż – możesz ją pobrać tutaj.

Transport broni palnej i amunicji

Transport zagraniczny osób uzbrojonych na pokładzie samolotów cywilnych jest zabroniony, chyba że odbywa się na podstawie specjalnego przepisu prawnego obowiązującego w Republice Czeskiej lub w ramach transportu podlegającemu specjalnego zezwoleniu lub zezwoleniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Eksport, import i tranzyt broni palnej oraz amunicji określa Ustawa nr 119/2002, paragraf na temat broni palnej i amunicji, zgodnie z obowiązującą wersją.

Pasażerowie mają obowiązek wcześniejszego powiadomienia przewoźnika i policji Republiki Czeskiej o zamiarze transportu broni palnej oraz amunicji. Kontrola bezpieczeństwa zadeklarowanej broni palnej i amunicji, w tym kontrola policji Republiki Czeskiej, jest zwykle przeprowadzana na obszarze stanowisk bagażów ponadwymiarowych w odpowiednim budynku terminalu.

Kontrole wykrywające w bagażu rejestrowanym

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem Unii Europejskiej, pracownicy kontroli bezpieczeństwa mają obowiązek wykonywać kontrolę wykrywającą bagażu rejestrowanego w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów. W ramach tego procesu, wybrane sztuki bagażu mogą być przez nich otwierane i fizycznie sprawdzane pod katem obecności śladowych ilości materiałów wybuchowych. Ta procedura została wdrożona, aby zapewnić lepszą ochronę pasażerów i zapobiegać pojawieniu się materiałów wybuchowych w przestrzeniach bagażowych samolotów.

Przebieg kontroli fizycznych

Kontrole fizyczne podlegają bardzo ścisłym środkom bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z fabrykami bagażu i zamków bezpieczeństwa, pracownicy lotniska mogą otworzyć większość sztuk bagażu bez uszkadzania ich.

Cały proces odbywa się pod nieprzerywalnym nadzorem kamery, a szczegółowe nagrania każdej kontroli są odpowiednio przechowywane.

W każdym bagażu podlegającym kontroli umieszczana jest notatka z opisem kontroli i instrukcjami dotyczącymi dalszych kroków, jeżeli są one konieczne.

Pasażerowie są powiadamiani o tym, że ich bagaż został poddany kontroli bezpieczeństwa za pomocą folii ochronnej i markowej taśmy samoprzylepnej, która zabezpiecza bagaż po kontroli.

Kroki, które należy podjąć po uszkodzeniu bagażu

Niektóre sposoby zabezpieczenia bagażu (zintegrowane zamki bagażowe bez TSA) mogą spowodować uszkodzenie go podczas procesu otwierania. Jeżeli bagaż nie będzie mógł zostać ponownie zamknięty op kontroli, zostanie on zabezpieczony za pomocą markowych pasów bezpieczeństwa z logo lotniska w Pradze oraz folii ochronnej.

Prosimy Cię o skontaktowanie się ze stanowiskiem odbioru bagażu w miejscu docelowym, jeżeli Twój bagaż ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, aby wraz z pracownikiem stanowiska wypełnić raport dotyczący szkody. Raport zawierać będzie numer referencyjny i dane kontaktowe w celu dalszej komunikacji z przewoźnikiem lotniczym. Jeżeli postanowisz ubiegać się o odszkodowanie w późniejszym terminie, na przykład gdy zobaczysz szkody po opuszczeniu lotniska, musisz skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem, ale nie później niż siedem dni od daty lotu (zgodnie z Rozporządzeniem rady (EC) Nr 2027/97).

Zapobieganie uszkodzeniom bagażu

Aby zapobiec uszkodzeniu bagażu podczas procesu wykrywania śladów wybuchowych (ETD), zabezpiecz swój bagaż za pomocą zamków TSA (oznaczonych czerwonym diamentem) lub za pomocą innych sposobów zabezpieczania bagażu, takich jak ofoliowanie lub standardowe kłódki, które można przeciąć bez uszkadzania bagażu.