Kad užtikrinti sklandų registracijos procesą, Prahos oro uoste patikrinama kiekvienas bagažo vienetas.  Nėra jokių tarptautinių dydžio ar išmatavimų standartų registruotam ir rankiniam bagažui. Taikomos taisyklės ir normos skiriasi priklausomai nuo individualių oro linijų, visai kaip taisyklės taikomos skirtingoms kelionės klasėms, kryptims ir atstumams. Prašome susisiekti su savo vežėju dėl detalesnės informacijos.

Registruotas bagažas

Keleiviai su registruotu bagažu savo kelionę per oro uostą pradeda prie registracijos punkto. Suraskite savo skrydžio arba jūsų vežėjo skrydžių registracijos punkto numerį ekrane pateiktoje informacijoje.  Eikite link punkto, kad ten paliktumėte savo registruotą bagažą. Jūsų registruoto bagažo limitai yra pateikti ant jūsų bilieto ir informacijoje paskelbtoje jūsų oro linijų. Prašome patikrinti informaciją iš anksto. Kiekvieno oro vežėjo bagažo taisyklės skiriasi.

Rankinis bagažas

Dauguma oro linijų keleiviams leidžia įsinešti rankinį bagažą į lėktuvą. Prašome patikrinti savo vežėjo rankinio bagažo limitą, nes kiekvienos oro vežėjos rankinio bagažo limitai skiriasi.

Laikydamiesi saugumo, turite atidžiai peržiūrėti visus rankinio bagažo vienetus.

Bagažo transportavimo patarimai

 • Ant visų savo krepšių naudokite bagažo etiketes su savo vardu ir adresu, telefono numeris nėra būtinas.
 • Vertingus daiktus, svarbius dokumentus ir vaistus dėkite į rankinį bagažą.
 • Užrakinkite ir, jei turite galimybę, apvyniokite savo krepšį.
 • Nuimkite vardo ir bagažo etiketes iš ankstesnių kelionių, kad sumažintumėte klaidingo pristatymo riziką.

Draudžiami/Leistini daiktai bagaže

Dauguma atveju galite transportuoti lėktuvo kabinoje draudžiamus daiktus savo registruotame bagaže. Tačiau draudžiama gabenti sprogstamąsias, lengvai užsidegančias ir degias medžiagas bei prietaisus, kurie gali kelti riziką keleivių ir įgulos sveikatai bei/arba lėktuvo saugumui.

Daiktai draudžiami gabenti registruotame bagaže

 • Ginklai
 • Sprogdikliai
 • Detonatoriai ir uždegimo prietaisai
 • Minos, granatos ir kita karinė įranga su sprogstamąja medžiaga
 • Fejeverkai ir kiti pirotechnikos įrenginiai
 • Dujų bombos ir dujų granatos, dinamitas
 • Parakas ir plastikiniai sprogmenys

Prieš pradedant kelionę rekomenduojame atidžiai perskaityti daiktų, draudžiamų gabenti registruotame bagaže, sąrašą; atsisiųsti galite čia.

Gabenant ginklus ir amuniciją

Ginkluotų žmonių gabenimas keleiviniuose lėktuvuose yra draudžiamas, nebent tai būtų ginkluotų žmonių gabenimas pagal specialų teisinį reglamentą, galiojantį Čekijos respublikoje arba gabenimas su specialiu patvirtinimu arba leidimu iš Vidaus reikalų ministerijos. Ginklų ir amunicijos transportavimas yra reguliuojamas 119/2002 Coll. Aktu dėl ginklų ir amunicijos, kaip pakeista.

Keleiviai privalo iš anksto deklaruoti transportuoti ruošiamus ginklus ir amuniciją oro vežėjui ir, atitinkamai, Čekijos respublikos policijai. Deklaruotų ginklų ir amunicijos saugumo patikra, įskaitant ir Čekijos respublikos policijos patikrą, yra dažniausiai atliekama prie per didelio bagažo punkto atitinkame terminalo pastate.

Aptikimo kontroliavimas registruoto bagažo viduje

Laikydamiesi ES normų, saugumo kontrolės darbuotojai tikrina registruoto bagažo vidų, kad padidintų keleivių saugumą. Proceso metu atrinktas bagažas gali būti atidarytas ir fiziškai apieškotas dėl sprogstamųjų dalių. Ši procedūra pradėta naudoti, kad apsaugoti keleivius ir išvengti sprogstamųjų medžiagų patekimo į lėktuvo kroviniams skirtą dalį.

Fizinių patikrų eiga

Fizinės patikros yra vykdomos imantis labai griežtų saugumo priemonių. Dėka bendradarbiavimo su lagaminų bei lagaminų užraktų gamintojais, oro uosto darbuotojai gali atidaryti daugumą lagaminų jų nesugadindami.

Visas procesas vyksta nenutrūkstamai filmuojant kamerai ir išsamūs kiekvienos patikros įrašai yra išsaugomi.

Kiekviename patikrintame lagamine yra paliekamas raštelis su patikros aprašymu ir instrukcija dėl tolimesnių veiksmų, jei tokie yra reikalingi.

Keleiviai yra informuojami, kad jų bagažas buvo patikrintas, naudojant apsauginę plėvelę ir lipnią juostą, kad apsaugoti bagažą po kontrolės.

Ką daryti, jei bagažas buvo sugadintas

Tam tikri užrakinimo būdai (integruotos bagažo spynos be TSA) gali būti sugadinti atidarymo metu. Jei po patikrinimo bagažo nebegalima užrakinti, jis bus sutvirtintas naudojant saugumo juostą su Prahos oro uosto logotipu palei apsauginę plėvelę.

Prašome keleivių prieiti prie nusiskundimų dėl bagažo langelio savo galutinėje stotelėje, jei jų bagažas transportavimo metu buvo sugadintas, ir kartu su langelio darbuotoju užpildyti skundą dėl sugadinimo. Skunde bus pateikiama nurodymo numeris ir kontaktinė informacija dėl tolimesnio bendravimo su savo oro vežėju. Jei nusprendėte pranešti apie sugadinimus vėliau (pvz. jei pastebėjote sugadinimą jau išėję iš oro uosto), turite tiesiogiai susisiekti su savo vežėju, bet ne vėliau nei per septynias dienas nuo savo skrydžio (pagal Tarybos reglamentą (EC) Nr. 2027/97).

Išvengiant bagažo sugadinimo

Kad išvengti bagažo sugadinimo sprogstamųjų medžiagų aptikimo proceso metu (ETD), prašome apsaugoti savo bagažą su „TSA” spynomis (pažymėtomis raudono deimanto simboliu) arba kitais bagažo apsaugos būdais, tokiais kaip plėvele arba standartinėmis spynomis, kurios gali būti nukerpamos nesugadinant lagamino.