Bærer medicin

Hvis du har brug for medicin med dig under flyvningen, eller hvis du kun rejser med håndbagage, gælder nogle undtagelser fra de generelle regler vedrørende begrænsninger af væsker, spray og geler om bord på flyet for dig. Al medicin, der er nødvendig under flyvningen, kan transporteres uden begrænsning af emballagemængden; dog skal du altid rapportere dette til sikkerhedskontrolpersonalet.

Øjendråber eller smertestillende midler anses altid for nødvendige medicin og kan tages uden volumenbegrænsninger. Vi anbefaler altid, at du har bekræftelse fra din læge.

Vi anbefaler altid, at du tager recept fra din læge eller bekræftelse fra det medicinske anlæg; sikkerhedspersonale kan bede om en sådan bekræftelse.

Når du rejser til visse lande, tilrådes det at medbringe en gyldig vaccinationsjournal på et internationalt vaccinationskort.

Bærer penge

Du kan kun transportere op til EUR 10.000 over grænsen eller tilsvarende i en anden valuta. Hvis du har flere kontanter, skal du rapportere dette til toldmyndighederne. Hvis du rejser fra et EU-land til et andet, skal du informere dette i begge lande. Ellers kan toldembedsmændene beslaglægge den transporterede værdi eller anvende andre sanktioner. Husk, at toldmyndighederne kan foretage personlige søgninger.

Grænser for transport af alkohol, tobak og penge på tværs af grænser inden for EU kan ses på Den Europæiske Unions websted.

Forbudte genstande

Bevæbnede personer har ikke tilladelse til at rejse på civile luftfartøjer, medmindre de rejser i overensstemmelse med de særlige lovbestemmelser, der er gyldige i Tjekkiet, eller medmindre de har udtrykkelig tilladelse eller tilladelse fra indenrigsministeriet. Eksport, import og transit af våben og ammunition er reguleret og forbudt i lov nr. 119/2002 Coll. om skydevåben og ammunition som ændret. Passagerer skal erklære skydevåben eller ammunition til flyselskabet og politiet i Tjekkiet, inden de rejser. Sikkerhedskontrollen af ​​deklareret våben og ammunition, herunder dem fra politiet i Tjekkiet, udføres generelt i det store bagageindtjekningsområde i den relevante terminal.

Tilladte genstande til at bære kahyt eller indskrevet bagage

Vare Kabinebagage Indtjekket bagage
Bærbare computere, tablets, mobiltelefoner, kameraer, musikafspillere Okay Okay
Væsker, aerosoler og geler i beholdere, der indeholder 100 ml eller derunder Okay Okay
Flydende medicin, babymad i den nødvendige mængde i løbet af flyvningen Okay Okay
Knive og sakse med knive kortere end 6 cm (gælder ikke for taktiske, kamp-, jagt- og ikke-standardiserede knivtyper) Okay Okay
Arbejdsredskaber (boremaskiner, hamre, skruetrækkere, skruenøgler osv.), Medicinsk udstyr NEJ Okay
Skydevåben og efterligning af skydevåben (paintballkanoner, airsoftkanoner, startpistoler, gaspistoler osv.), Ammunition NEJ  Okay
Hockey-pinde, fiskestænger, padler, golfklubber, skistave NEJ  Okay
Sprængstoffer og improviserede eksplosive enheder, detonatorer, forbrugerpyroteknik NEJ NEJ
Syrer, ætsende stoffer, brandfarlige stoffer, elektroniske lightere NEJ NEJ
Trykbeholdere og gasser af enhver art (f.eks. Propan- og butanblandinger, selvforsvarsspray) NEJ NEJ
Giftige eller infektiøse stoffer, radioaktive stoffer, brandfarlige faste og flydende stoffer, frastødende stoffer NEJ NEJ
Lithium-batterier og enheder, der indeholder lithium-batterier JA NEJ