DECYZJA RZĄDU CZESKIEGO z dnia 11 maja 2020 roku

– Zakaz wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej dla wszystkich przybywających cudzoziemców (turystów), z wyjątkiem cudzoziemców posiadających tymczasowe lub stałe miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej. Obywatele UE mogą również wjechać na terytorium Republiki Czeskiej zgodnie z opublikowanymi warunkami w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub studiów uniwersyteckich.

– Obywatele czescy, obywatele UE oraz cudzoziemcy posiadający tymczasowe lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej, wjeżdżający na jej terytorium, mogą przedstawić  oficjalne zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu COVID-19 nie starszym niż cztery dni. Test jest przeprowadzany na ich koszt. W szczególnych przypadkach, test PCR może być przeprowadzony na terytorium Czech w ciągu 72 godzin od wjazdu, a o wyniku testu należy niezwłocznie powiadomić odpowiednią lokalną stację sanitarną. Ponadto, zaświadczenie lekarskie o pomyślnym wyniku badania na terenie Czech musi być przedłożone w odpowiedniej regionalnej stacji sanitarnej. W przeciwnym razie podlegają one czternastodniowej, obowiązkowej kwarantannie, z zastrzeżeniem wyjątków.

– Wszyscy obywatele czescy, cudzoziemcy posiadający tymczasowe lub stałe miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej oraz cudzoziemcy (turyści) mogą podróżować za granicę i opuszczać Republikę Czeską.

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie i zaleca się sprawdzenie wszystkich wyjątków i warunków podróży do/z Republiki Czeskiej, odwiedzając stronę internetową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej

Aby wyświetlić listę wznowionych połączeń z/do lotniska w Pradze, proszę kliknąć na link tutaj https://www.prg.aero/en/list-of-resumed-routes.