VEDTAK FRA TSJEKKISKE MYNDIGHETER GJELDENDE FRA 11. mai 2020

– Et forbud mot innreise til Tsjekkias territorium for alle ankommende utlendinger (turister) med unntak for utlendinger med midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Tsjekkia. EU-borgere kan også reise inn i Tsjekkias territorium i henhold til de publiserte betingelsene når formålet er økonomisk aktivitet eller universitetsstudier.

– Tsjekkiske statsborgere, EU-borgere og utlendinger med midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Tsjekkia, som kommer inn i Tsjekkias territorium, har anledning til å sende inn det offisielle sertifikatet med et negativt COVID-19-testresultat som ikke er eldre enn fire dager. Testen gjøres på den reisendes bekostning. I spesielle tilfeller kan PCR-testen gjennomføres på tsjekkisk territorium innen 72 timer etter innreise. Deretter må den relevante regionale helsestasjonen umiddelbart bli underrettet om bestått test.I tillegg må legeattesten som viser bestått test på territoriet sendes inn til den relevante regionale helsestasjonen.Ellers er de reisende underlagt en obligatorisk karantene på fjorten dager, med forbehold om unntak.

– Alle tsjekkiske statsborgere, utlendinger med midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Tsjekkia, og utlendinger (turister) kan reise til utlandet og forlate Tsjekkia.

All informasjon kan endres, og det anbefales å gjennomgå alle unntak og betingelser som gjelder for reiser til/fra Tsjekkia ved å gå inn på nettstedet til Tsjekkias innenriksdepartement

For å se en liste over gjenopptatte ruter som flyr til/fra Praha lufthavn kan du klikke på følgende link: https://www.prg.aero/en/list-of-resumed-routes.