Podróżowanie w stanie zagrożenia. Dekret rządu czeskiego obowiązujący od dnia 16 marca 2020 r.

Czechs Czesi nie mogą podróżować; cudzoziemcy nie mogą przyjeżdżać do Republiki Czeskiej

– Zakaz wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej dla wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem cudzoziemców ze stałym lub czasowym (powyżej 90 dni) pobytem w Republice Czeskiej.

– Zakaz podróżowania za granicę dla wszystkich obywateli czeskich i cudzoziemców posiadających stały lub czasowy (powyżej 90 dni) pobyt na terenie Republiki Czeskiej.

Jeśli podlegają Państwo temu zakazowi, prosimy nie podróżować na lotnisko Václav Havel Praga.

Zalecamy skontaktowanie się z przewoźnikiem lotniczym lub kasą biletową w sprawie alternatywnego rozwiązania. Dekret jest ważny przez 30 dni i może zostać przedłużony.

Więcej informacji o wyjątkach od ograniczeń w podróżowaniu można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.