Praha Lufthavn er delt inn i Terminal 1 (der flyavganger til land utenfor Schengen-området sjekkes inn) og Terminal 2 (der flyavganger til land innenfor Schengen-området sjekkes inn). Nødvendige reisedokumenter vil derfor avhenge av din endelige destinasjon. Vi anbefaler at du før hver reise nøye leser vilkårene for innreise til territoriet til den aktuelle staten for å finne ut om du trenger visum eller andre tillatelser. Sjekk også om det finnes krav til passgyldighet ettersom visse land krever at passet skal være gyldig i minst seks måneder. Du kan bli nektet ombordstigning hvis du ikke er i stand til å vise påkrevd visum ved innsjekking.

Flyavganger til Schengen-Området

Schengen-området omfatter alle medlemsstater av Den europeiske union (og deres oversjøiske territorier), unntatt Bulgaria, Romania, Irland, Kypros og Kroatia. I tillegg inkluderer Schengen-området Island og Norge, som ikke er EU-medlemmer. Schengen-avtalen garanterer fri flyt av mennesker og det er derfor mulig å reise med kun et ID-kort. Ingen visum eller andre tillatelser kreves.

Schengen-området strekker seg ikke automatisk til alle medlemsstaters oversjøiske territorier. De portugisiske Azorene, de spanske Kanariøyene og eksklavene Ceuta og Melilla i Afrika er inkludert. På den annen siden inkluderer ikke Schengen-området alle franske oversjøiske territorier, norske Svalbard, de danske og selvstyrte territoriene Grønland og Færøyene (de er ikke engang medlemmer av EU) eller de nederlandske, oversjøiske og selvstyrte regionene Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba og Sint Eustatius.

Sjekk ut denne linken for mer detaljert informasjon om land som utgjør en del av Schengen-området: https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area

Reiser ut av Schengen-området

For flyreiser ut av Schengen-området (disse sjekkes inn fra Terminal 1) må du også ha med deg et gyldig pass (bortsett fra til stater som tillater innreise til sitt territorium med bare ID-kort). Etter innsjekking og kontroll av ombordstigningskort følger passkontroll og en sikkerhetssjekk som utføres direkte ved gaten.

Ved reiser til visse land må du også ha et visum som varierer ut ifra oppholdets lengde og formål. Sjekk alltid før avreise de detaljerte vilkårene som gjelder for innreise til territoriet til den aktuelle staten, enten på den lokale ambassaden eller hos Utenriksdepartementet i Tsjekkia.