Passenger RightsОтказано качване на борда

Може да имате право на обезщетение между €125 и €600 в зависимост от разстоянието на полета и закъсненията, възникнали при пренасочване.

Дълги закъснения

Можете да поискате възстановяване на билета си, ако закъснението надвишава пет часа, но само ако решите да не пътувате.

Отмяна

Финансова компенсация се дължи, освен ако не сте били информирани 14 дни преди полета или сте били пренасочени близо до първоначалните часове, или авиокомпанията може да докаже, че извънредни обстоятелства са причинили отмяната.

Помощ от авиокомпании

В зависимост от обстоятелствата, ако ви бъде отказано качване на борда или полетът ви бъде отменен или забавен, може да имате право да получите помощ (кетъринг, комуникации и нощувка, ако е необходимо). В случай на отказ на качване на борда или анулиране, може да ви бъде предложена опцията да продължите пътуването си или да възстановите сумата за билета си.

Ограничена подвижност

Хората с увреждания и пътниците с намалена подвижност са защитени от дискриминация и от 26 юли 2008 г. могат да разчитат на подходяща помощ (при определени условия), за да им помогнат през всички летища в ЕС.

Самоличност на авиокомпанията

Трябва да сте информирани предварително коя авиокомпания изпълнява вашия полет. Авиокомпаниите, за които е установено, че не са безопасни, са забранени или ограничени в рамките на Европейския съюз. Те са изброени на уебсайта ec.europa.eu .

Отговорност

Авиокомпаниите могат да бъдат държани отговорни за щети, произтичащи от закъснения (ограничени до ± 4 800 €), за щети и загуба на багаж (ограничени до ± 1 200 €) и за нараняване или смърт при злополуки. Авиокомпаниите обаче не носят отговорност, ако са предприели всички разумни мерки за избягване на щетите или е било невъзможно да се предприемат такива мерки.

Пакет почивка

Пакетните туроператори трябва да предоставят точна информация за резервираната почивка, да спазват договорните задължения и да защитават пътниците в случай на несъстоятелност на организатора.