Деклариране на стоки пред митницата

Пристигащи от страни извън ЕС

Когато внасяте стоки от държави извън ЕС се прилагат ограничения в количеството. Включени са следните категории

– стоки, които понякога се внасят за лична или семейна употреба от пътуващите и стоки, предназначени за подаръци,

– тютюневи изделия,

– алкохолни напитки,

– лекарства.

Ограничения, отнасящи се за вноса, износа и/или транзита според специални разпоредби се прилагат за

– ветеринарни стоки и животни,

– Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES),

– оръжия, муниции, експлозиви,

– лекарства,

– части от растения и стоки от растителен произход,

– финансови инструменти.

 

Пристигащи от страни в ЕС

При внос на стоки от страни в ЕС се прилагат ограничения за избрани стоки (освободени от акциз)

– тютюн и тютюневи изделия,

– алкохол и алкохолни напитки.

Всички ограничения, касаещи пренасянето на алкохол, тютюн и пари в брой през граници в ЕС могат да бъдат открити на уебсайта на Европейския Съюз.

Прилагат се ограничения на вноса за

– лекарства,

– влизане с домашни любимци на територията на Република Чехия от други страни в ЕС

– Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

 

Контрол на парите в брой

Пътник, влизащ или излизащ от територията на Република Чехия трябва да декларира пред митническите власти писмено внасянето или изнасянето на: валидни банкноти и монети, пътнически чекове, финансови парични нареждания, конвертируеми в пари в чешка или чуждестранна валута, ако общата им стойност надвишава €10 000.

Ако пътувате от една страна в ЕС до друга, вие трябва да декларирате това и в двете държави. В противен случай, митническите органи могат да конфискуват пренасяната стойност. Запомнете, че митническите органи могат да извършат претърсване.