Zawiadomienie dla pasażerów: Ograniczenia w podróży do / z Republiki Czeskiej

Podróżowanie w stanie zagrożenia. Dekret rządu czeskiego obowiązujący od dnia 16 marca 2020 r. Czechs Czesi nie mogą podróżować; cudzoziemcy nie mogą przyjeżdżać do Republiki Czeskiej - Zakaz wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej dla wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem cudzoziemców ze stałym lub czasowym (powyżej 90 dni) pobytem w Republice Czeskiej. - Zakaz podróżowania za granicę [...]