За да осигури безпроблемно чекиране, Летище Прага проверява всички багажи. Няма международен стандарт, който да определя големината и размерите на чекирания и ръчния багаж. Правилата и наредбите, които се спазват от отделните авиокомпании, се различават, както и правилата, приложими за различните пътнически класи, дестинации и разстояния. Моля, за допълнителна информация се свържете с вашия превозвач.

Проверка на багажа

Пътниците с багаж трябва да бъдат проверени преди пътуването на гишето за чекиране в летището. На информационния панел ще намерите номера на гишето за чекиране, обслужващо Вашия полет или полетите, извършвани от вашия превозвач. Отидете до гишето, за да оставите багажа си там. Допустимите ограничения за вашия багаж са описани в билета ви и в информационните материали, публикувани от вашата авиокомпания. Моля, проверете тази информация предварително. Ограниченията за багажа са различни при отделните авиокомпании.

Ръчен багаж

Повечето авиокомпании позволяват на пътниците да носят ръчен багаж на борда. Моля, проверете ограниченията за ръчния багаж при вашия превозвач, тъй като ограниченията за ръчен багаж са различни при отделните авиокомпании.

За да се съобразите с изискванията за безопасност, трябва внимателно да проверите всички елементи от ръчния ви багаж.

Съвети за превоза на багажа

 • Използвайте табелките на багажа, за да запишете името и адреса си и по желание, телефонния номер върху всички чанти.
 • Сложете ценностите, важните документи и медикаментите в ръчния багаж.
 • Заключете и опаковайте чантите си.
 • Махнете всякакви етикети с името от предишни пътувания, за да намалите риска от неправилна доставка.

Забранени/позволени вещи в багажа

В повечето случаи в чекирания багаж можете да пренасяте вещи, забранени в ръчния багаж. Забранява се, обаче, транспортирането на експлозиви, възпламеними и запалими вещества и устройства, които представляват риск за здравето на пътниците и екипажа и/или за безопасността на самолета.

Вещи, забранени в ръчния багаж

 • Боеприпаси
 • Детониращи предпазители
 • Детонатори и запалителни устройства
 • Мини, гранати и друго военно оборудване, съдържащо експлозиви
 • Фойерверки и други пиротехнически устройства
 • Димни бомби и димни гранати, Динамит
 • Барут и пластични експлозиви

Препоръчваме ви преди пътуване внимателно да прочетете списъка с предметите, забранени за пренасяне в чекирания багаж, който можете да изтеглите оттук.

Транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Превозът на въоръжени лица на борда на въздухоплавателни средства за граждански цели е забранен, освен ако не е превоз на въоръжени лица по силата на специална правна наредба, валидна в Чешката република, или е превоз, подлежащ на специално одобрение или разрешение от Министерството на вътрешните работи. Износът, вносът и превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси се регулира от Акт № 119/2002 Coll за огнестрелните оръжия и боеприпасите с измененията.

Пътниците са задължени предварително да декларират превоза на огнестрелни оръжия и боеприпаси на въздушния превозвач и на полицията в Чешката република. Контролът върху сигурността на обявените огнестрелни оръжия и боеприпаси, включително и инспекцията от страна на полицията на Чешката република, обикновено се извършва в зоната на багажните гишета за съответния терминал.

Детектори за сканиране на чекирания багаж

Съгласно действащото законодателство на ЕС, служителите за контрол на сигурността осъществяват контрол на чекирания багаж, за да гарантират безопасността на пътниците. Като част от процеса, избрани части от багажа могат да бъдат отворени и физически проверени за следи от взривни вещества. Процедурата е въведена с цел защита на пътниците и предотвратява натоварването на взривни вещества в товарните помещения на самолетите.

Курс на физическите проверки

Физическите проверки са предмет на много стриктни предпазни мерки. Благодарение на сътрудничеството с производителите на багаж и производителите на предпазни ключалки, летищните работници могат да отварят повечето багажи, без да ги повреждат.

Целият процес се осъществява под непрекъснатото наблюдение на камера и подробните записи от всяка проверка се съхраняват.

Бележка с описанието на проверката се поставя във всеки инспектиран багаж, която ако е необходимо, включва и указания за следващите стъпки.

Пътниците разбират, че багажът им е бил подложен на проверка от защитното фолио и залепената лента, защитаваща багажа след проверката.

Стъпки, които да предприемете при повреждане на багажа

Някои начини за подсигуряване на багажа (интегрирани ключалки без TSA) могат да причинят повреда в процеса на отваряне. Ако след инспекцията багажът не може да бъде отново заключен, той ще бъде защитен с предпазни колани с логото на Летище Прага, заедно със защитното фолио.

Молим пътниците да се свържат с гишето за оставяне на багажа, когато стигнат крайната дестинация, ако багажът им се повреди при транспортиране и да попълнят доклад за щетите с помощта на работника на гишето. Докладът ще съдържа референтен номер и данни за връзка за последваща комуникация с вашия въздушен превозвач. Ако решите да предявите иск за щетите в по-късна дата (напр. ако забележите щетите, след като вече сте напуснали летището), трябва да се свържете директно с вашия оператор, но не по-късно от седем дни след датата на вашия полет (в съгласие с Регламент на Съвета (ЕО) № 2027/97).

Предотвратяване на щетите в багажа

За да предотвратите повреда в багажа в процеса на търсене на следи от експлозии, моля, подсигурете багажа си с TSA заключалки (отбелязани с червен знак на диамант) или ползвайте други начини за подсигуряване на багажа, като опаковане чрез опаковане или стандартни катинари, които могат да бъдат отрязани без той да се повреди.