เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเช็คอินจะเป็นไปอย่างถูกต้อง สนามบินปรากจะทำการตรวจสอบสัมภาระทุกชิ้น ทั้งนี้ไม่มีมาตรฐานสากลที่กำหนดเกี่ยวกับขนาดของกระเป๋าเดินทางแบบโหลดและกระเป๋าเดินทางแบบถือขึ้นเครื่อง เนื่องจากกฎและข้อบังคับของแต่ละสายการบินจะแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้กับชั้นผู้โดยสาร จุดหมายปลายทาง และระยะทางที่เดินทาง ดังนั้นโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าเดินทางแบบโหลด

ผู้โดยสารที่มีสัมภาระจะต้องเช็คอินก่อนเริ่มเดินทางที่เคาน์เตอร์เช็คอิน คุณจะต้องค้นหาหมายเลขของโต๊ะเช็คอินที่ดูแลเที่ยวบินของคุณ ซึ่งหมายเลขดังกล่าวจะอยู่บนกระดานข้อมูล จากนั้นไปที่โต๊ะเพื่อทิ้งสัมภาระของคุณที่นั่น โดยขีดจำกัดสัมภาระจะมีอยู่ในบัตรโดยสารของคุณ รวมถึงในเอกสารข้อมูลที่สายการบินของคุณประกาศ ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าเนื่องจากขีดจำกัดสัมภาระของผู้ให้บริการสายการบินแต่ละลำจะมีความแตกต่างกันออกไป

กระเป๋าเดินทางแบบถือขึ้นเครื่อง

สายการบินส่วนใหญ่ได้อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กติดตัวไปบนเครื่องได้ อย่างไรก็ตามโปรดตรวจสอบขีดจำกัดของสัมภาระกับผู้ให้บริการของคุณ เนื่องจากขีดจำกัดสัมภาระของแต่ละสายการบินจะไม่เหมือนกัน

เพื่อให้สอดคล้องกับความปลอดภัยคุณควรตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแบบถือขึ้นเครื่อง

เคล็ดลับสำหรับกระเป๋าเดินทางแบบถือขึ้นเครื่อง

 • ติดป้ายกระเป๋าพร้อมด้วยชื่อ ที่อยู่ หรือแม้แต่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • บรรจุสิ่งของมีค่า เอกสารสำคัญ และยาติดตัวในกระเป๋าแบบถือขึ้นเครื่องไปด้วย
 • ล็อคและอาจห่อกระเป๋าของคุณ
 • ลบชื่อและสัมภาระจากการเดินทางก่อนหน้านี้ออก เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง

รายการที่ต้องห้าม / ได้รับอนุญาตในกระเป๋าเดินทาง

ในหลายโอกาส คุณอาจสามารถขนสิ่งของที่ต้องห้ามในกระเป๋าเดินทางแบบโหลดได้ อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการขนวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ที่ติดไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรือ รวมถึงความปลอดภัยของอากาศยานโดยเด็ดขาด

รายการที่ต้องห้ามสำหรับกระเป๋าเดินทางแบบโหลด

 • กระสุน
 • ฟิวส์ระเบิด
 • เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ติดไฟ
 • แร่ ระเบิด และอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆที่มีวัตถุระเบิด
 • ดอกไม้ไฟและอุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวกับพลุ
 • ระเบิดควัน ควันระเบิด และวัตถุระเบิด
 • ดินปืนและวัตถุระเบิดพลาสติก

เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดของรายการที่ต้องห้ามในสัมภาระแบบโหลดก่อนการเดินทาง – สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

การขนส่งอาวุธปืนและกระสุน

การขนส่งอาวุธบนเครื่องบินพลเรือนถือเป็นสิ่งที่ต้องห้าม เว้นแต่เป็นการขนส่งอาวุธที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบทางกฎหมายพิเศษซึ่งมีผลบังคับใช้ในสาธารณรัฐเช็ก หรือการขนส่งที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ หรือการขนส่งที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้การนำเข้า ส่งออก และขนส่งอาวุธปืนและกระสุนปืนจะได้รับการควบคุมโดยพระราชบัญญัติหมายเลข 119/2002 ว่าด้วยเรื่อวอาวุธปืนและกระสุน รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งการขนส่งอาวุธปืนและกระสุนแก่ผู้ขนส่งทางอากาศและตำรวจแห่งสาธารณรัฐเช็กตามลำดับล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยของอาวุธปืนและกระสุน รวมทั้งการตรวจสอบโดยตำรวจแห่งสาธารณรัฐเช็ก โดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการในที่บริเวณเคาน์เตอร์สัมภาระขนาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสาร

การควบคุมการตรวจจับภายกระเป๋าเดินทางแบบโหลด

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยจะทำการตรวจจับภายในกระเป๋าเดินทางแบบโหลดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ สัมภาระที่ได้รับการคัดเลือกอาจถูกเปิดและตรวจสอบเพื่อค้นหาวัตถุระเบิด โดยขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องผู้โดยสารและป้องกันไม่ให้มีการโหลดวัตถุระเบิดในเครื่องบินบรรทุกสินค้า

การตรวจสอบทางกายภาพ

การตรวจทางกายภาพถือได้ว่าเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดอย่างมาก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากผู้ผลิตกระเป๋าและผู้ผลิตล็อคนิรภัย รวมถึงพนักงานสนามบินที่สามารถเปิดกระเป๋าส่วนใหญ่ได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

โดยกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใต้การเฝ้าระวังทางกล้องอย่างต่อเนื่อง และรายละเอียดการตรวจสอบทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้

นอกจากนี้จะมีการติดโน้ตไว้บนกระเป๋าแต่ละใบที่ได้รับการตรวจสอบ พร้อมด้วยคำอธิบายและคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไปหากจำเป็น

ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งว่าสัมภาระของพวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งดูได้จากฟอยล์และเทปรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนในการรับมือเมื่อสัมภาระเกิดเสียหาย

วิธีการบางอย่างในการรักษาสัมภาระ (ล็อคสัมภาระโดยปราศจากระบบล็อค) อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในระหว่างขั้นตอนการเปิด ทั้งนี้หากสัมภาระดังกล่าวไม่สามารถล็อคใหม่ได้หลังจากการตรวจสอบแล้ว มันจะถูกรัดด้วยสายรัดนิรภัยที่มีตราสัญลักษณ์สนามบินปรากพร้อมด้วยฟอยล์ป้องกัน

โดยเราขอให้ผู้โดยสารติดต่อเคาน์เตอร์สัมภาระที่จุดหมายปลายทางสุดท้าย หากสัมภาระของพวกเขาได้รับความเสียหายในการขนส่ง และกรอกรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งรายงานดังกล่าวจะมีหมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดการติดต่อสำหรับการสื่อสารกับผู้ให้บริการทางอากาศของคุณ ทั้งนี้หากคุณตัดสินใจที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลัง (ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นความเสียหายหลังจากที่คุณได้ออกจากสนามบินแล้ว) คุณจะต้องติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง แต่จะต้องไม่เกินเจ็ดวันนับจากวันเที่ยวบินของคุณ (ตามข้อบังคับของคณะมนตรี (EC) ฉบับที่ 2027/97)

ป้องกันความเสียหายของสัมภาระ

เพื่อป้องกันความเสียหายของสัมภาระในระหว่างกระบวนการตรวจจับหาระเบิด (ETD) โปรดเก็บสัมภาระของคุณโดยใช้ระบบกุญแจล็อคนิรภัย (เครื่องหมายเพชรสีแดง) หรือปกป้องสัมภาระของคุณด้วยวิธีอื่นๆ อาทิเช่นการห่อหุ้มหรือล็อคด้วยแม่กุญแจซึ่งสามารถตัดได้โดยไม่ทำลายสัมภาระ