admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 196 blog entries.

การกำหนดขอบเขตสำหรับผู้โดยสารภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐเช็ก

พระราชกฤษฎีกาแห่งสาธารณรัฐเช็ก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2563 - การห้ามชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว) เข้าสู่ราชอาณาเขตสาธารณรัฐเช็ก ยกเว้นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในสาธารณรัฐเช็ก พลเมืองจากสหภาพยุโรปอาจเดินทางเข้าสู่อาณาเขตของสาธารณรัฐเช็กได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย - การเดินทางเข้าสู่ดินแดนของสาธารณรัฐเช็กในฐานะเป็นพลเมืองเช็ก พลเมืองสหภาพยุโรป และชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในสาธารณรัฐเช็ก บุคลลดังกล่าวจะต้องยื่น ใบรับรอง เพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการพร้อมกับใบรายงานผลการทดสอบเชื้อโรคโควิด-19 ที่ให้ผลเป็นลบและออกโดยมีระยะเวลาไม่เกินสี่วัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมด ในบางกรณี หากมีการทดสอบด้วยเทคนิค PCR สามารถกระทำได้ในอาณาเขตของสาธารณรัฐเช็กภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหลังการเดินทางเข้าประเทศ โดยให้สถานีอนามัยระดับภูมิภาคแจ้งผลการทดสอบกลับมาด้วยทุกครั้ง ซึ่งผู้ยื่นตรวจจำเป็นต้องแจ้งผลการทดสอบเป็นใบรับรองแพทย์ไปยังสถานีอนามัยระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการกักกันตัวตามข้อบังคับเป็นเวลาสิบสี่วันโดยไม่มีข้อยกเว้น - พลเมืองเช็ก ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในสาธารณรัฐเช็ก และชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว) ทุกคน สามารถเดินทางไปต่างประเทศและเดินทางออกจากสาธารณรัฐเช็กได้ ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจึงขอให้ตรวจสอบข้อยกเว้นและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนเดินทางไป/ ออกจากสาธารณรัฐเช็กได้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐเช็ก ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไป/ ออกจากสนามบินปราก กรุณาคลิกไปที่ลิงก์ https://www.prg.aero/en/list-of-resumed-routes.

2020-05-25T10:26:51+01:00พฤษภาคม 25th, 2020|Uncategorized|

ประกาศสำหรับผู้โดยสาร: ข้อจำกัดการเดินทางไป / กลับจากสาธารณรัฐเช็ก

การเดินทางในช่วงภาวะฉุกเฉิน ข้อบังคับจากรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2020 ชาวเช็กไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง; ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาที่สาธารณรัฐเช็ก - ห้ามเข้าอาณาเขตของสาธารณรัฐเช็กสำหรับชาวต่างชาติทุกคน ยกเว้นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรืออยู่นานกว่า 90 วันในสาธารณรัฐเช็ก - ห้ามเดินทางไปต่างประเทศสำหรับชาวเช็ก และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในสาธารณรัฐเช็กหรือชั่วคราว (มากกว่า 90 วัน) หากคุณเข้าข่ายตามมาตรการดังกล่าว โปรดอย่าเดินทางไปยังสนามบินวาตสลัฟ ฮาเวล (Václav Havel) ในปราก เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการทางอากาศ หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของคุณเกี่ยวกับหนทางแก้ไขอื่น ข้อบังคับมีอายุ 30 วันและอาจขยายออกไปได้ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทาง โปรดไปที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยของสาธารณรัฐเช็ก

2020-03-30T14:30:26+01:00มีนาคม 30th, 2020|Uncategorized|
Go to Top