ประกาศสำหรับผู้โดยสาร: ข้อจำกัดการเดินทางไป / กลับจากสาธารณรัฐเช็ก

การเดินทางในช่วงภาวะฉุกเฉิน ข้อบังคับจากรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2020 ชาวเช็กไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง; ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาที่สาธารณรัฐเช็ก - ห้ามเข้าอาณาเขตของสาธารณรัฐเช็กสำหรับชาวต่างชาติทุกคน ยกเว้นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรืออยู่นานกว่า 90 วันในสาธารณรัฐเช็ก - ห้ามเดินทางไปต่างประเทศสำหรับชาวเช็ก และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในสาธารณรัฐเช็กหรือชั่วคราว (มากกว่า 90 วัน) หากคุณเข้าข่ายตามมาตรการดังกล่าว โปรดอย่าเดินทางไปยังสนามบินวาตสลัฟ ฮาเวล (Václav Havel) ในปราก เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการทางอากาศ หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของคุณเกี่ยวกับหนทางแก้ไขอื่น ข้อบังคับมีอายุ 30 วันและอาจขยายออกไปได้ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทาง โปรดไปที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยของสาธารณรัฐเช็ก