Τελωνειακή διασάφηση προϊόντων

Αφίξεις από χώρες εκτός ΕΕ

Κατά την εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ, ισχύουν περιορισμοί στην ποσότητα. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες:

 • προϊόντα που εισάγονται ενίοτε για προσωπική ή οικογενειακή χρήση από τους ταξιδιώτες, όπως επίσης και προϊόντα που προορίζονται για δώρα,
 • προϊόντα καπνού,
 • αλκοολούχα ποτά,
 • φάρμακα.

Περιορισμοί όσον αφορά την εισαγωγή, εξαγωγή και/ή μεταφορά στα πλαίσια ειδικών κανονισμών ισχύουν για:

 • κτηνιατρικά προϊόντα και ζώα,
 • ό,τι ορίζεται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES),
 • όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες,
 • ναρκωτικές ουσίες,
 • μέρη φυτών και προϊόντα φυτικής προέλευσης,
 • χρηματοπιστωτικά μέσα.

 

Αφίξεις από χώρες εντός ΕΕ

Κατά την εισαγωγή προϊόντων από χώρες εντός ΕΕ, ισχύουν περιορισμοί σε επιλεγμένα προϊόντα (απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης)

 • καπνός και προϊόντα καπνού,
 • αλκοόλ και αλκοολούχα ποτά,

Για τυχόν περιορισμούς στη μεταφορά αλκοόλ, καπνού και μετρητών πέραν των εθνικών συνόρων και εντός της ΕΕ, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύουν περιορισμοί στην εισαγωγή για:

 • ναρκωτικές ουσίες
 • ταξίδια με κατοικίδια ζώα με προορισμό την Τσεχική Δημοκρατία από άλλες χώρες της ΕΕ
 • ό,τι ορίζεται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).

 

Έλεγχος ρευστών διαθέσιμων

Ένας επιβάτης που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Τσεχική Δημοκρατία υποχρεούται να δηλώσει γραπτώς στο Τελωνείο την εισαγωγή ή εξαγωγή: τραπεζογραμματίων και νομισμάτων νόμιμης κυκλοφορίας, ταξιδιωτικών επιταγών, εντολών πληρωμής μετατρέψιμων σε νόμισμα Τσεχίας ή άλλο ξένο νόμισμα, εάν η συνολική τους αξία υπερβαίνει τα 10.000€.

Εάν ταξιδεύετε από μια χώρα της ΕΕ σε κάποια άλλη, πρέπει να το αναφέρετε και στις δύο χώρες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι τελωνειακοί υπάλληλοι ενδέχεται να κατάσχουν το ποσό που μεταφέρετε. Να σημειωθεί επίσης ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προχωρήσουν σε σωματικό έλεγχο ή έλεγχο στα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών.