Можете да обмените парите си в Чешки крони в чейндж бюрата, които най-често работят от 6:00 до 23:00 часа; можете и директно да изтеглите пари от банкоматите. Не се препоръчва да обменяте пари или да осребрявате пътнически чекове на летището, понеже комисионните могат да са доста високи (около 5% до 10%), а обменните курсове могат да са доста по-неизгодни, в сравнение с тези в центъра на Прага (където са с 10% до 20% по-ниски); все пак, ако сте в крайна необходимост и се налага да обмените пари, проверете какви са офертите за обмен на по-големи суми (например над 500 Евро), тъй като комисионната може да е значително по-ниска, дори нулева.

Atms

Обменни бюра

INTERCHANGE  (ИНТЕРЧЕЙНДЖ)(Global Travel, spol. s.r.o.).

Терминал 1, Публична зала за пристигащи; Работно време: 6:00 – 23:00

Терминал 1, Багаж; Работно време: 6:00 – 23:00

Терминал 1, Транзитен коридор; Работно време: 6:30 – 22:30

Терминал 1, Транзитен павилион; Работно време: 7:00 – 21:00

Терминал 1, Публична зала за заминаващи; Работно време: НОН-СТОП (денонощно)

Терминал 2, Публична зала за пристигащи; Работно време: 6:00 – 23:00

Терминал 2, Багаж; Работно време: 7:00 – 22:30

Терминал 2, Багаж (II.); Работно време: 6:00 – 23:00

Терминал 2, Публична зала за заминаващи; Работно време: НОН-СТОП (денонощно)

Терминал 2, Транзитен коридор; Работно време: 6:00 – 23:00

CASH POINT (КЕШ ПОЙНТ) a.s.

Терминал 1, Транзитен коридор; Работно време: 6:00 – 22:30

Терминал 1, Публична зала за заминаващи; Работно време: 6:00 – 22:30