• За достъп до летището използвайте изход 2 от скоростната магистрала R7.

• Следвайте символите на летището върху пътните знаци.

• Маршрутът до летищните терминали е обозначен с цветни овали на пътното платно за Терминал 1 и Терминал 2.

• Можете да вземете/оставите пътници на краткосрочните паркинги, разположени във всяка сграда на терминала (първите 15 минути безплатно, всеки втори 15 минути 100 CZK) или да използвате паркинги за по-дългосрочен план.

Airport Road