Contacts

Официален уебсайт  на Летище Прага: http://www.prg.aero/en/

Адрес: Letiste s.p., K letišti 1019/6 161 00 Praha, Czech Republic

Информация за пътници: (+420) 220 111 888 (линията работи денонощно, 24/7); Email: [email protected] или [email protected]

Чешки авиолинии предявяване на искове за багаж Телефон.: (+420) 239 007 595; email: [email protected];

Menzies Aviation предявяване на искове за багаж Телефон.: (+420) 220 114 483 email: [email protected]

Отдел Изгубено & намерено: (+420) 220 115 005; Email: [email protected] (във връзка с багаж или други вещи, изгубени на борда на самолета, моля, свържете се с Вашата авиолиния)

 

Кодове за контакт

IATA: PRG – ICAO: LKPR

SITA: PRGCZ7X, PRVCZ7X

AFTN: LKPRYDYX

Идентификационен номер на летището: 28244532

Данъчен идентификационен номер на летището: CZ28244532

 

Спасителни екипи и екипи за спешни случаи на летището

Първа помощ

Тел.: 220 113 301, 220 113 302

Пожарна

Тел.: 220 113 333, 220 112 222, 220 113 334

Полиция

Тел.: 220 114 444, 220 114 301, 220 114 385

 

Летищна сигурност

Тел.: 220 112 555, 220 111 555

 

Транспортни компании

Транспорт на Чешките авиолинии (Czech Airlines)

Тел.: 220 116 134

www.czechairlineshandling.com

Czech GH

Тел.: 20 114 617

www.menziesaviation.cz

Menzies Aviation (Чешки)

Тел.: 220 114 617

www.menziesaviation.cz

 

Служител „Връзки с обществеността“ на летището / Говорител

Ева Крейци, email: [email protected]

Телефон: (+420) 220 115 522

 

Паспортни услуги и Полицейска секция към бюрото за регистрация на чужденци (Имиграционна полиция)

Тел: (+420) 220 114 385

 

Митническо бюро на Летище Прага

Тел: (+420) 220 114 690

AFTN: LKPRYMYC

 

Услуги за пътници с намалена подвижност

Тел.: (+420) 220 114 290; email: [email protected]; www.maidpro-service.cz

 

Централнен  орган на държавната гражданска въздухоплавателна администрация

MD ČR – Odbor civilního letectví Telex: 121096 DOMI C, 122547 DOMI C AFTN: LKPRYAYX

За коментари и предложения: email: [email protected]

 

Летищни власти

Летищата в Република Чехия се обслужват от Чешките летищни власти, които са държавен орган. Най-големият Чешки въздушен превозвач са Чешките авиолинии (CSA).